ລັດວິສາຫະກິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດດຳເນີນທຸລະກິດບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ

ວັນທີ 16/11/2021 ເຟສບຸກ Chantanh Chamnienkane ໄດ້ໂພສວ່າ

ຍ້ອນຫຍັງ​ ລັດວິສາຫະກິດດຳເນີນທຸລະກິດ​ ຈຶ່ງບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ??​

ບົດແລກປ່ຽນຄວາມເຫັນ:

ຍ້ອນຫຍັງ​ ລັດວິສາຫະກິດດຳເນີນທຸລະກິດ​ ຈຶ່ງບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ??​ ແລະແນວທາງການແກ້ໄຂເຮັດແບບໃດຈຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນທີ່ດີ​ !?!​

ວັນທິ​ 01/​11/2021 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານພັນຄຳ​ ວິພາວັນ​ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ ໄດ້ແຈ້ງຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສສຊ​ ວ່າ: “… ລັດວິສາຫະກິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ​ ເກືອບທັງໝົດ​ ດຳເນີນທຸລະກິດບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ…”.

ແຕ່ວ່າ​ ທ່ານນາຍົກ​ ບໍ່ໄດ້ອະທິບາຍສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ບັນດາລັດວິສາຫະກິດບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ,​ ມີແຕ່ທ່ານໄດ້ເວົ້າເຖິງແນວທາງຂອງລັດຖະບານທີ່ (ຈະແກ້ໄຂ)​ ໃນຕໍ່ໜ້າ​ ດັ່ງນີ້:

1. ເລັ່ງປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ​ຕາມທິດປະຕິຮູບ,​ ຕາມລະບຽບການແລະນິຕິ ກ ຳ ຕ່າງໆ…

2. ດຳເນີນການກວດກາຮອບດ້ານບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງລັດ ທີ່ມີຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ…

3. ທັງກວດກາແລະທັງປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດເຮັດເປັນຄູ່ຂະໜານໄປພ້ອມໆກັນ…

4. ຖ້າກວດພົບເຫັນ ພ ະ ນັກງານຂອງລັດມີຄວາມ ຜິ ດ ; ແມ່ນຕ້ອງ ຖື ກ ປະຕິບັດວິໄນ ຢ່າງ ເ ດັ ດ ຂາດ…

* ຕໍ່ກັບບັນຫານີ້, ​ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າຂໍມີຄວາມຄິດເຫັນ ດັ່ງນີ້:

I. ຄວາມຮັບຮູ້ທົ່ວໄປກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດ:

1. ຄຳນິຍາມ: ລັດວິສາຫະກິດແມ່ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ລັດຖະບານເປັນເຈົ້າຂອງ​100%, ​ເປັນບໍລິ ສັ ດ ທີ່ມີຖານະນິຕິ ບຸ ກ ຄົ ນ; ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດຕາມຂະແໜງການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການຄ້າ, ​ການຜະລິດ,​ ການບໍລິການ, ການຂົນສົ່ງ, ​ການກໍ່ສ້າງ,​ ການຂຸດຄົ້ນຊັບ ພ ະ ຍາກອນທຳມະຊາດແລະອື່ນໆ…​ ທັງໝົດນັ້ນ ແມ່ນເຄື່ອນໄຫວຕາມແນວທາງການເມືອງຂອງພັກແລະຢູ່ພາຍໃຕ້ ກົ ດ ໝາຍຂອງລັດ…

2. ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ອອກນະໂຍບາຍ ໃນການ ກ ຳ ນົດໂຄງປະກອບຂອງລັດວິສາຫະກິດ, ​ຮູບແບບແລະຄຸນລັກສະນະຂອງລັດວິສາຫະກິດແຕ່ລະປະ ເ ພ ດ; ແລ້ວນຳສະເໜີທ່ານນາຍົກ​ລັດຖະມົນ ຕີ​ ອອກດຳລັດ ເພື່ອໃຫ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕໍ່ກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ…

II.​ ຍ້ອນຫຍັງລັດວິສາຫະກິດດຳເນີນທຸລະກິດຈຶ່ງບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ??​ :

ຄຳຕອບທີ່ມີລັກສະນະກວມລວມແລະ ຖື ກ ຕ້ອງທີ່ສຸດ ກໍ່ຄື: “ຍ້ອນກະຊວງ(ມະຫາພາກ)​ວາງນະໂຍບາຍບໍ່ສອດຄ່ອງແລະຍ້ອນລັດວິສາຫະກິດເຄື່ອນໄຫວບໍ່ມີປະສິດທິພາບ”.​

ແຕ່​ຖ້າຢາກເຫັນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເປັນຈຸດອ່ອນຢ່າງຊັດເຈນແລະ ກ ຳ ນົດແນວທາງການແກ້ໄຂທີ່ ຖື ກ ຕ້ອງນັ້ນ,​ ພວກເຮົາຕ້ອງມີທັດສະນະແບບພາວະວິໄສທີ່ສຸດ,​ ເວົ້າແບບກົງໄປກົງມາແລະມີຄວາມຍຸດຕິທຳ ​(ເພື່ອ​ຕີລາຄາ)​ ທັງ 2 ເບື້ອງ ຄື: ເບື້ອງກະຊວງ(ມະຫາພາກ) ​ຜູ້ອອກນະໂຍບາຍແລະເບື້ອງລັດວິສາຫະກິດ(ຈຸນລະພາກ)​ຜູ້ຈັດຕັ້ງ-ຜັນຂະຫຍາຍ…

* ຕາມທັດສະນະແລະການ ຕີ ລາຂອງ ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າມີດັ່ງນີ້:

ກ.​ ສາຍ ເ ຫ ດ ທີ່ເກີດຈາກກະຊວງ​ຫລືມະຫາພາກ:

1. ການອອກນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດມີຫລາຍດ້ານບໍ່ສອດຄ່ອງ(ມີອັນ ຜິ ດ ພ າ ດ).​ເຊັ່ນ: ການກ ຳ ນົດ​ໂຄງປະກອບທຸລະກິດ, ຮູບແບບຂອງລັດວິສາຫະກິດ ແລະການ​ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ, ໂດຍຜ່ານ: ດຳລັດ,​ ຄຳສັ່ງ,​ ແຈ້ງການຕ່າງໆ,​ ເພື່ອໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດປະຕິບັດຕາມ…

* ຕົວຢ່າງ: ດຳລັດ331/ນຍ,​ ລົງວັນທີ ​27/10/2017 ກ່ຽວກັບທຸລະກິດນຳ້ມັນເຊື້ອໄຟ. ​ດຳລັດນີ້ ໄດ້ກາຍເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ແກ່ຄົນ ບໍ່ ດີ(ມ້າງເພລັດວິສາຫະກິດນຳ້ມັນເຊື້ອ ໄ ຟ ລາວ), ຈາກທີ່ເຄີຍເປັນບໍລິ ສັ ດ ຂອງລັດທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ​ໃຫ້ ແ ຕ ກ ອອກເປັນ 2 ບໍລິ ສັ ດ ​ຄື: ບໍລິ ສັ ດ ນຳເຂົ້າແລະສົ່ງອອກ ແລະ​ບໍລິ ສັ ດ ຈຳໜ່າຍພາຍໃນ.​ ດຳລັດ331/ນຍ​,​ ຍັງໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ ກ ຳ ເນີດມີທຸລະກິດນຳ້ມັນເຊື້ອ ໄ ຟ ຂອງເອກະຊົນ​ ​ຕື່ມອີກ…

2. ລັດຖະບານແລະກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ​ ບໍ່ໄດ້ເອື້ອອຳນວຍ​ຄວາມສະດວກ​ ໃຫ້ແກ່ບໍລິ ສັ ດ ຂອງລັດ ໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ(ຕາມທີ່ຄວນເປັນ).​ ເຊັ່ນ: ການສະໜອງເງິນທຶນກູ້ ຢື ມ ເພື່ອເອົາໄປຊື້ສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດ,​ ການເກັບພາສີແລະອາກອນ(ຂອດນຳເຂົ້າ)​ແບບບີບບໍລິ ສັ ດ ຂອງລັດ,​ ແຕ່ພັດໂຍະຍານ​ ຫລື​ ເປີດທາງໃຫ້ແກ່ບໍລິ ສັ ດ ຂອງເອກະຊົນ…

3. ການ ກ ຳ ນົດລາຄາຫົວໜ່ວຍ​ ສິນຄ້າ,​ ການບໍລິການ,​ກໍ່ສ້າງ…​ຍັງມີທ່າອ່ຽງແພງແລະມີການເກື້ອກຸນ.​ ນອກຈາກນັ້ນ, ການຈັດເກັບພາສີແລະອາກອນ​ ໃນອັດຕາທີ່ສູງແລະມີການເກັບຊຳ້ຊ້ອນກັນ ຕື່ມອີກ…

4. ການນຳ​ກະຊວງ​ ໄດ້ປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫລື​ ເມີນເສີຍຕໍ່ກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງລັດວິສາຫະກິດແລະບໍ່ມີຄວາມເດັດ ຂ າ ດ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມ ຜິ ດ ຂອງ ພ ະ ນັກງານ​ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນກະຊວງເອງ ແລະ​ ນັບທັງຜູ້ທີ່ຢູ່ລັດວິສາຫະກິດ…

* ຂໍ້ສະຫລຸບ​(ຈາກຂໍ້​ ກ)​:

ນະໂຍບາຍຂອງມະຫາພາກຫລື​ແນວຄິດຂອງ ພ ະ ນັກງານການນຳ ຈຳ ນວນໜຶ່ງຢູ່ກະຊວງ,​ ທີ່ມີຕໍ່ກັບລັດວິສາຫະກິດນັ້ນ.​ ຖ້າຈະປຽບທຽບແລ້ວ ກໍ່​ຄ້າຍຄື​ ນະໂຍບາຍຂອງບາງປະເທດຕາເວັນ ຕົ ກ ທີ່ມີຕໍ່ປະເທດຕ່າງໆ​ຢູ່ໃນໂລກ​ ຄື: ໜີບຮັດ, ບີບຄັ້ນທາງດ້ານການທະ ຫ າ ນ ແລະປິດລ້ອມທາງດ້ານເສດຖະກິດ,​ ໃນເມື່ອປະເທດເລົ່ານັ້ນອ່ອນແອ, ​ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແລະປະຊາຊົນເດືອດ ຮ້ ອ ນ, ​ກໍ່ໂຍນຄວາມ ຜິ ດ ໄປໃຫ້ປະເທດນັ້ນໆວ່າ: (ຍ້ອນລະບອບ​ການເມືອງ ບໍ່ ດີ, ບໍ່ ມີສິດທິມະ ນຸ ດ ​ແລະ​ຍ້ອນຜູ້ນຳເປັນຜະ ເ ດັ ດ ການ)..​. ຕໍ່ກັບໃນກໍລະນີ​ນີ້, ພາໃຫ້ ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າເກີດມີຄວາມສົງໄສ (ແນວຄິດ,​ຈຸດຢືນແລະຫລັກໝັ້ນຊົນຊັ້ນ​ ຂອງຜູ້ມີຕ ຳ ແໜ່ງ-ໜ້າທີ່​ບາງ ຄົ ນ ​ຢູ່ກະຊວງ “ເປັນ ລູ ກ ສິດຂອງປະເທດຕາເວັນ ຕົ ກ​ ທີ່​ວ່າມານັ້ນ”​ ຫລືບໍ່​?!? ).​

ຂ.​ ສາຍເຫດທີ່ເກີດຈາກລັດວິສາຫະກິດເອງ:

1.ຍ້ອນໂຄງສ້າງຂອງບໍລິ ສັ ດ ບໍ່ສົມຄູ່ກັບໜ້າວຽກຕົວຈິງ…

2. ຍ້ອນຜູ້ບໍລິຫານ​ ບໍ່ມີຄຸນນະພາບດີພໍ,​ໃນການນຳໃຊ້ ພ ະ ນັກງານ,ການຄຸ້ມຄອງ ພ ະ ນັກງານແລະການເຄື່ອນໄຫວ ທຸລະກິດ (ຂາດໄຫວພິກແລະບໍ່ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງໄປໃນທາງທີ່ດີແລະ ຖື ກ ຕ້ອງ ຕາມແນວທາງຂອງພັກ)…​

3. ການກຳນົດນະໂຍບາຍຢູ່ພາຍໃນບໍລິ ສັ ດ ຍັງເຮັດບໍ່ໄດ້ດີ,​ ກາຍເປັນຊ່ອງຫວ່າງໃຫ້ ຄົ ນ ບໍ່ດີສວຍໃຊ້.​ ຄື:

3.1​ ນະໂຍບາຍ​ການຈັດ​ຊື້, ຈັດຈ້າງ,​ເຊົ່າ,​ປຸກສ້າງ…​(ບໍ່ມີຄວາມ ປ ອ ດ ໄສ)…

3.2​ ນະໂຍບາຍການຂາຍແລະການບໍລິການ​ ບໍ່ເສດຖະກິດ

3.3 ນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງຊັບສິນແລະ ໜີ້ ສິນ ບໍ່ຮັດ ກຸ ມ…

3.4 ນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບແລະລາຍຈ່າຍ ບໍ່ເຂັ້ມງວດຕາມລະບຽບຫລັກການ(ລາຍຮັບຮົ່ວໄຫລແລະລາຍຈ່າຍ ຟຸ ມ ເຟືອຍ)…

3.5 ການເກັບກູ້ ໜີ້ ຕ້ອງຮັບ ພາຍໃຕ້ຄຳຂັວນທີ່ມີກິ່ນເໝັນທີ່ວ່າ: (ກ ຳ ຕົ ດ ດີກ່ວາ ກ ຳ ຂີ້),​ນະໂຍບາຍລົມ;ແຕ່ມີຜົນຕໍ່ກັບໃນທາງປະຕິບັດແບບນີ້,ພາໃຫ້ເກີດມີສະພາບ: “ຜູ້ກໍ່ໜີ້(ຜູ້ອະນຸມັດປ່ອຍ ໜີ້)​ແລະ ລູ ກ ໜີ້​ ຮັ່ງມີ,​ ແຕ່ ພ ະ ນັກງານຜູ້ທີ່ມີຄວາມບໍລິສຸດ​ພັດດົມກິ່ນ ຕົ ດ,​ບໍລິ ສັ ດ ແລະລັດ ເ ສ ຍ ຫາຍ”​

4. ຈາກ(ຂໍ້3)​; ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍລິ ສັ ດ ເກີດມີ ໜີ້ ຕ້ອງສົ່ງແລະມີ ໜີ້ ຕ້ອງຮັບຈຳນວນມະຫາສານ.​ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໜີ້ ຕ້ອງຮັບ,​ເຮັດໃຫ້ບໍລິ ສັ ດ ຂາດສະພາບຄ່ອງໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ, ​ຂ າ ດ ເງິນທຶນໝູນວຽນ (ຢ່າງ ຮ້ າ ຍ ແ ຮ ງ)…

5. ຍ້ອນວ່າ​ ຢູ່ລັດວິສາຫະກິດຫລາຍບ່ອນ,​ມີ ພ ະ ນັກງານ ຈຳ ນວນຫລວງຫລາຍ,​ໃນນັ້ນ​ ຈຳ ນວນບໍ່ໜ້ອຍແມ່ນ(ເ ດັ ກ ຝາກຂອງ ພ ະ ນັກງານຢູ່ກະຊວງ).​ ເກີດມີສະພາບເກື້ອກຸນ,​ແລະ​ ຄຸນນະພາບຂອງ ພ ະ ນັກງານສ່ວນຫລາຍ​ ແມ່ນ ຕົ ກ ຢູ່ໃນພາວະ​ (ເຮັດຕາມບອກແລະກິນຕາມເບີກ)…

* ຂໍ້ສະຫລຸບ(ຈາກຂໍ້ ຂ)​:

ສາຍ ເ ຫ ດ ສ ຳ ຄັນທີ່ພາໃຫ້ການດຳເນີນທຸລະກິດບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ; ທີ່ເກີດຈາກປັດໃຈພາຍໃນບໍລິ ສັ ດ ນັ້ນ,​ແມ່ນຍ້ອນ​ການນຳບ/ສ ທີ່ ຂ າ ດ ຄຸນລັກສະນະພື້ນຖານໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດ,​ໃນນັ້ນ,​ປັດໃຈການນຳໃຊ້ພ ະ ນັກງານແລະຄຸ້ມຄອງ ພ ະ ນັກງານ ແມ່ນເປັນບັນຫາ ສ ຳ ຄັນນຳ້ເບີ1. ​ຜູ້ເປັນການນຳສ່ວນຫລາຍແມ່ນ(ບໍ່ຢາກນຳໃຊ້ ຄົ ນ ດີ,ຄົນທີ່ມີຄວາມ​ ສັ ດ ຊື່,ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້,ມີຄວາມສາມາດ ແລະ​ ຜູ້ທີ່ຍຶດໝັ້ນໃນລະບຽບຫລັກການ), ແຕ່ມັກແລະໃຊ້ ພ ະ ນັກງານປະ ເ ພ ດ ເຮັດຕາມບອກແລະກິນຕາມເບີກ.​ “ນີ້ຄືຈຸດບອດແລະເປັນອັນ ຕ ະ ລາຍບໍ່ສະເພາະແຕ່ຢູ່ລັດວິສາຫະກິດ ເທົ່ານັ້ນ.​ ແຕ່ຢູ່ໂຂງເຂດລັດບໍລິຫານ ກໍ່ເກີດມີລັກສະນະແບບດຽວ​ກັນ​ນີ້​ ເກືອບທຸກໆບ່ອນ​ ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ”​…

III.​ ແນວທາງ​ການແກ້ໄຂ​ ທີ່ລັດຖະບານຄວນເຮັດ:

ສາຍ ເ ຫ ດ ທີ່ພາໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດດຳເນີນທຸລະກິດບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ​ນັ້ນ,​ ແມ່ນ​ເກີດຈາກ​ 2 ເບື້ອງ​ ຄືດັ່ງທີ່ໄດ້ເວົ້າມາຢູ່ໃນຂໍ້ໂລແມັງ​ທີ່II​ ຂ້າງເທິງ.​ສະນັ້ນ​ ຕ້ອງໄດ້ແກ້ ທັງ2ເບື້ອງໄປພ້ອມໆກັນ.​ ຊຶ່ງຕາມທັດສະນະຂອງ ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າ ມີດັ່ງນີ້:

1. ດ້ານຫລັກການ ແມ່ນເຫັນດີຕາມແນວທາງ4ຂໍ້ ທີ່ທ່ານນາຍົກໄດ້ແຈ້ງຕໍ່ກອງປະຊຸມ ສສຊ.​ ແຕ່​ ຖ້າຢາກເຮັດໃຫ້ວິທີການແກ້ໄຂ ທັງ4ຂໍ້ນັ້ນ​ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນທີ່ດີ,​ ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າຂໍສະເໜີໄປຍັງລັດຖະບານ ດັ່ງນີ້:

1.1​ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນການທີ່ຈະເຮັດແຕ່ລະວຽກ ໃຫ້ມັນລະອຽດ, ກ ຳ ນົດເນື້ອໃນແລະ ກ ຳ ນົດເວລາດຳເນີນງານ….

1.2​ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ ກ ຳ ມະການປັບປຸງແລະແກ້ໄຂລັດວິສາຫະກິດ​ລະດັບຊາດ​; ທີ່ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານ ຈາກລັດບໍລິຫານ,​ຈາກລັດວິສາຫະກິດແລະຈາກເອກະ ຊົ ນ ເຂົ້າ ຮ່ ວ ມ ນຳ…​

2. ໃນເມື່ອກວດພົບເຫັນຜູ້ກະທຳ ຜິ ດ​ ຢູ່ລັດວິສາຫະກິດແລະນັບທັງຜູ້ຢູ່ກະຊວງ,​ກໍ່ຕ້ອງໄດ້ ຖື ກ ດຳເນີນຄະດີຕາມ ກົ ດ ໝາຍ ຢ່າງເດັດ ຂ າ ດ (ບໍ່ມີການອະນຸໂລມຫລື ຍົ ກ ເວັ້ນ).

3. ຂໍໃຫ້ລັດຖະບານ ຍົ ກ ເລີກ​ ຫລື​ ລົ ບ ລ້າງດຳລັດ, ຄຳສັ່ງ,​ແຈ້ງການ​ ກ່ຽວກັບລັດວິສາຫະກິດ(ທີ່ ຜິ ດ ​ພາດ)​ທັງໝົດ…

4. ຂໍໃຫ້​ລັດຖະບານແລະກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ​ ​ຕ້ອງໄດ້ ກ ຳ ນົດເງື່ອນໄຂແລະມາດຖານຂອງລັດວິສາຫະກິດຄືນໃໝ່ທັງໝົດ…

5. ໂຮມເອົາລັດວິສາຫະກິດ​ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຂະແໜງດຽວກັນ​ ໃຫ້ເຂົ້າເປັນບໍລິ ສັ ດ ດຽວ​ ແລະ​ ໃຫ້ ຍຸ ບບໍລິ ສັ ດ ທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ(ເປັນບ່ອນຊ້ອງສຸມ ໂ ຈ ນ ປຸ້ ນ ຊັບສິນຂອງຊາດ, ພວກເຮັດນາຢູ່ບໍລິ ສັ ດ ແລະພວກທີ່ ຕົ ກ ເຂົ້າຂຽວນຳ ພ ະ ນັກງານ)…

6. ຂໍໃຫ້​ລັດຖະບານ​ ກ ຳ ນົດເອົາທຸລະກິດໄຟຟ້າ,​ນຳ້ມັນເຊື້ອໄຟແລະນຳ້ປະປາ, ເປັນທຸລະກິດ​ບູລິມະສິດ​ ທີ່ຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ….​

IV.​ ຂໍ້ສະຫລຸບ: ທັງໝົດທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ,​ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງທັດສະນະຂອງ ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າ​ ທີ່ມີຕໍ່ລັດວິສາຫະກິດແລະ​ມີຕໍ່ສາຍພົວ ພັ ນ ແບບ(ພໍ່ ແລະ​ ລູ ກ)​ ລະຫວ່າງ​ ກະຊວງ​ ກັບ​ ຫົວໜ່ວຍລັດວິສາຫະກິດ.​ ບັນດາສາຍ ເ ຫ ດ ທີ່ພາໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດດຳເນີນທຸລະກິດບໍ່ມີປະສິດທິຜົນ​ ແລະ​ ແນວທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ໃນສະເພາະໜ້າແລະຍາວນານ; ຕາມທີ່ ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທີງນັ້ນ.​ ສະນັ້ນ​ ຈະ ຖື ກ ຫລື​ຜິ ດ, ຄວນ​ ຫລື​ບໍ່ສົມຄວນ​ ປະການໃດນັ້ນ,​ ກໍ່ຂໍໃຫ້ທ່ານການນຳຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານ,​ການນຳຂອງກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ​ ແລະນັກວິຊາການທັງຫລາຍ, ຈົ່ງໄດ້​ນຳເອົາໄປ ພິ ຈາລະນາ​ດ້ວຍ.

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ​ 16/11/2021

ນຳສະເໜີ​ບົດ​ ໂດຍ: ຈັນຕານ​ ຈຳນຽນການ (ອະດີດ ພ ະ ນັກງານຂອງລັດວິສາຫະກິດ)

ນຳສະເໜີໂດຍ: ຈັນຕານ​ ຈຳນຽນການ