ຜົວ ເ ມົ າ ເມຍບໍ່ ຮ້ າ ຍ ບໍ່ ດ່ າ ພາເມືອເຮືອນຢ່າງປອດ ໄ ພ ເມຍຈັງແມ່ນດີບໍ່ມັກຈົ່ມ ບໍ່ມັກຍຸແຍ່ຜົວອີກ ຫາໃສໄດ້ແບບນີ້

ທ້າຍເດືອນ ພ ະ ຈິກ 2021 ທີ່ຫວຽດນາມ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ຄົ ນ ຈະຮັກເຖິງ ເ ມົ າ ກໍຍັງຮັກ ໄດ້ແຟນແບບນີ້ ຫາໃສໄດ້ ແນວໃດກໍຕ້ອງພາກັບເຮືອນ ແນວໃຈມັນຮັກ ເຫັນພາບທີ່ສະທ້ອນໃນຫຼາຍຮ້ອຍຄວາມຄິດ

ພັ ນ ລະຍາທີ່ດີ ພາຜົວກັບເຮືອນ ເບິ່ງສະພາບຜົວແລ້ວ ເພິ່ນ ເ ມົ າ ກິນ ສຸ ລ າ ຫຼາຍກັບເຮືອນບໍ່ໄດ້ ເມຍໄດ້ມານໍາ ມາພາເມືອ ຄວາມຮັກ ຮັບໄດ້ທຸກຢ່າງ ຂ່າວຈາກເພຈ ຄໍາຄົມຄົນເມົາ