ເອົາຢ,າບ້,າຝາກກັບບໍລິສັດຂົນສົ່ງສຸດທ້າຍຖືກຈັບ

ຈັ ບ ເຂົ້າຂອງ ຢ າ 12 ແ ພັ ກ ຝາກນຳບໍ ສັ ດ ຂົນສົ່ງດ່ວນ ພາຍຫລັງ ເຈົ້າ ຫ ນ້ າ ທີ່ ປກສ ເມືອງພິນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ ຈັ ບ ຕົວ ທ້າວ ລຳ ໄ ພ ອາຍຸ 30 ປີ ບ້ານນາທອງໃຕ້ ຊົນນະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຜູ້ທີ່ໄປຮັບເອົາ ຢ. າ ເ ສ. ບ ຕິ. ດໃນວັນທີ 17 ທັນວາ 2021 ນຳບໍລິ ສັ ດ ມີໄຊຂົນສົ່ງດ່ວນ ທີ່ສາຂາເຊທ່າມວກ ບ້ານຊະນະມິໄຊ ເມືອງພິນ ຈາກນັ້ນຂະຫຍາຍຜົນນຳໄປສູ່ ຈັ ບ ເຈົ້າຂອງ ຢ. າ. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ປກສ ເມືອງພິນ ເປີດເຜີຍວ່າ: ພາຍຫລັງສຶບຮູ້ ຈະມີການໄປຮັບເອົາ ຢ. າ ເ ສ. ບ ຕິ. ດຈາກບໍລິ ສັ ດ ມີໄຊຂົນສົ່ງດ່ວນ ສາຂາ ເຊທ່າມວກ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກໍໄດ້ ຕິ ດ ຕາມເປົ້າຫມາຍ ຢ່າງບໍ່ ຂ າ ດ ສາຍຕາ, ມາຮອດເວລາ 10:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 17 ທັນວາ 2021; ຈຶ່ງໄດ້ພົບເຫັນເປົ້າຫມາຍ ຖື ກ ສົງໄສ ຂີ່ລົດຈັກບໍ່ມີຫມາຍເລກທະບຽນມາຮອດ ແລະກໍຈອດລົດຍ່າງເຂົ້າໄປບໍລິ ສັ ດ ເພື່ອໄປຮັບເອົາ. ເຄື່ອງຝາກ ເຊິ່ງເປັນໄປຕາມແຫລ່ງຂ່າວທີ່ສຶບຮູ້ມາ, ເປົ້າຫມາຍກໍໄດ້ຢື່ນໃບບິນຮັບເຄື່ອງ ໃຫ້ ພ ະ ນັກງານ ຈາກນັ້ນ ພ ະ ນັກງານ ກໍເອົາ ແ ກັ ດ ມາໃຫ້ 1 ແ ກັ ດ, ເປັນ ແ ກັ ດ ສີນໍ້າຕານ ຂະຫນາດ 40×60 ຊັງຕີ ແ ມັ ດ.ຫລັງຈາກເປົ້າຫມາຍຮັບເອົາເຄື່ອງແລ້ວ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ທີ່ ຕິ ດ ຕາມຢູ່ນັ້ນ ກໍໄດ້ສະແດງຕົວ. ຂໍກວດກາແກັດດັ່ງກ່າວ ພໍເປີດເບິ່ງກໍພົບເຫັນ ຢ. າ ບ້. າ ບັນຈຸ ໃນ ແ ກັ ດ ຈຳ ນວນ 12 ແ ພັ ກ, ມີ 36 ມັ ດ ເທົ່າກັບ 72.000 ເ ມັ ດ, ຈາກນັ້ນ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ນຳຕົວ ທ້າວ ລຳ ໄ ພ ມາສອບຂະຫຍາຍຜົນຈົນຜູ້ກ່ຽວໄດ້ ຊັດທອດເຖິງເຈົ້າຂອງ ຢ. າ ເ ສ. ບ ຕິ. ດ. ຕົ ກ ມາຮອດວັນທີ 18 ທັນວາ 2021 ເວລາ 8:00 ໂມງ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ນຳ ຈັ ບ ທ້າວ ສີທົນ ຫລື ຕົ້ນ ອາຍຸ 31 ປີ, ບ້ານນາທອງໃຕ້ ເຈົ້າຂອງ ຢ າ ໄດ້ທີ່ບ້ານແກ້ງກີ ເມືອງເຊໂປນ; ເຊິ່ງຜູ້ກ່ຽວສາລະພາບເປັນ ຢ າ ຂອງຕົນແທ້.........