ລົດໄຟລາວ-ຈີນສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຄົນທ້ອງຖິ່ນ 110,000 ກວ່າເທື່ອຄົນ

ພະນັກງານທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ນັບແຕ່ເລີ່ມການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃນທົ່ວເສັ້ນທາງ ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້, ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ນຳພາແຮງງານທ້ອງຖິ່ນ 5,000 ກວ່າຄົນເຂົ້າຮ່ວມວຽກການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຄົນທ້ອງຖິ່ນ 110,000 ກວ່າເທື່ອຄົນ.ໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເລື່ອງການບົ່ມເພາະກໍ່ສ້າງພະນັກງານ, ເຊິ່ງມີການຮົມອົບພະນັກງານງານທາງດ້ານທິດສະດີ , ການດຳເນີນງານຕົວຈິງ ແລະອື່ນໆ.ຄຽງຄູ່ກັບການເປີດນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງລົດໄຟຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 3 ທັນວາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ, ພະນັກງານຄົນລາວໄດ້ເຂົ້າປະຈຳຕຳແໜ່ງຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ໄດ້ລຶ້ງເຄີຍກັບໜ້າວຽກຢ່າງໄວວາ.ຮູບທີໜຶ່ງແມ່ນ ໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ, ນາງ ສີດາ ແພງພົງສະຫວັນ ຢືນຢູ່ຫ້ອງຂັບລົດ ຂະບວນລ້ານຊ້າງ ເພື່ອຕິດຕາມການຮຽນຂັບລົດ.ຮູບທີສອງແມ່ນ ໃນວັນທີ 3 ທັນວາ, ທີ່ສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພະນັກງານບໍລິການເທິງ ລົດໄຟຕ້ອນຮັບຜູ້ໂດຍສານຊຸດທຳອິດ.ຮູບທີສາມແມ່ນ ໃນວັນທີ 12 ທັນວາ, ທີ່ສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພະນັກງານທາງລົດໄຟ ກຳລັງກວດປີ້ລົດ.........