ເຈົ້າຂອງເພງ..ເນີນ..x..ອະລັງການ..ຮ້ອງໄຫ້ຢ່າງໜັກ

ກ ຳ ລັງເປັນກະແສດັງໃນໂລກອອນລາຍໃນຕອນນີ້ ຕ້ອງຍົກໃຫ້ກະແສກ່ຽວກັບເພງນີ້ເລີຍ ”ເຮັດນາເດີ້ບໍ່ໄດ້ເຮັດນົມ” ທີ່ຊາວໂຊຊ່ຽວຕ່າງນິຍົມການຍົກມາຮ້ອງປຽບເປີຍໃສ່ຜູ້ ຍິ ງ ທີ່ມີໜ້າອົກນ້ອຍ ຈົນກາຍເປັນໄວຣໍຮິດ ຕີ ດ ກະແສຊົ່ວຂ້າມຄືນ ແຕ່ດ້ວຍເນື້ອຫາ ແລະ

ຄຳເວົ້າບາງຕອນ ລໍ່ແຫລມ ສອງແງ່ ສອງງ່າມ ອັນເປັນເຫດໃຫ້ໄປ ຜິ ດ ກົດລະບຽບ ທາງ ກະຊ່ວງທະແຫລງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ ຈົນຖືກກວດສອບ ແລະ ສັ່ງໃຫ້ ລົ ບ ອອກຈາກລະບົບ ພ້ອມທັ່ງຫ້າມເປີດໃນງານຕ່າງໆ ໃນທີ່ສຸດ. ແຕ່ກໍ່ໜ້າເຫັນໃຈ ເມື່ອເຈົ້າຂອງສຽງເພງ

ໄດ້ອອກມາອັດວີດີໂອຄວາມໃນໃຈທັ່ງນ້ຳຕາ ດ້ວຍຄວາມເສຍດາຍ ແລະ ເສຍໃຈ ທີ່ຕັ້ງໃຈເຮັດຜົນງານອອກມາຢ່າງເຕັມທີ່ ແຕ່ສຸດທ້າຍຖືກສັ່ງລົບອອກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ເລື່ອງນີ້ອາດເປັນບົດຮຽນໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນ ບໍ່ຫຼາຍກໍ່ນ້ອຍ ວ່າ ກ່ອນຈະເຮັດຄອນເທັນໃດໜຶ່ງ

ຕ້ອງຕຶກຕອງໃຫ້ດີກ່ອນ ບາງທີ່ຄວາມສາມາດ ກໍ່ບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງສະແດງອອກແບບໃຫ້ ຜິ ດ ລະບຽບກໍ່ໄດ້. ທ້າຍນີ້ກໍ່ຂໍເປັນ ກ ຳ ລັງໃຈໃຫ້ນັກຮ້ອງ, ຫວັງວ່າຈະມີຜົນງານດີໆອອກມາອີກ ໃນທາງສ້າງສັນ ແລະ ເປັນທີ່ນິຍົມອີກຮອບ, ເດືອນມັງກອນ 2022 ທີ່ສປປລາວ