ດວງຕົກ-ຄ້າຂາຍບໍ່ຂື້ນບໍ່ເກີນ-ຫາເງີນບໍ່ໄດ້-ເຈີແຕ່ຄົນຫຼອກລວງ

ພຽງຈູດທູບ 36ດອກ ບູຊາກາງແຈ້ງ ວິທີແກ້ ດວງຕົກ ແກ້ຊວຍ ຄ້າຂາຍບໍ່ຂື້ນ ຫາເງີນບໍ່ໄດ້ ເຈີແຕ່ຄົນຕົ້ມຄົນຕົວະ ມີແຕ່ແນວຂັດແນວຄາ ລອງເຮັດ ເບີ່ງຈູດທູບ 36ດອກ ຕັ້ງນະໂມສາມຈົບ ໃຕ້ທູບ 36 ດອກ ປັກກາງແຈ້ງຄົນເຮົາເກີດມາຫລາຍພົບຫລາຍຊາດ ແຕ່ລະຄົນມີເຈົ້າ ກ ຳ ນາຍເວນທີ່ບໍ່ຄືກັນ ຈຶ່ງຄວນສວດເພຶ່ອຂໍຂະມາ ຕໍ່ເຈົ້າ ກ ຳ ນາຍເວນ ທັງອາດີດຊາດທີ່ຜ່ານມາ ຫລືເຄີຍລ່ວງເກີນແກ່ ເທບ ພ ະ ຍາດາ 16ຊັ້ນຟ້າ 15ຊັ້ນດິນ ຫລືເຄີຍສາບານ ບົນບານ ຕໍ່ສິ່ງ ສັ ກ ສິດທັງຫລາຍ ລວມທັງສິ່ງທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນທຸກ ປ ະ ການ, ການຂໍຂະມາກຳບໍ່ແມ່ນການລົດ ກ ຳ ແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ເປັນການຂໍຂະມາຕໍ່ສິ່ງທີເຄີຍລ່ວງເກີນມາ ທຸກພົບ ທຸກຊາດຂອງຕົວເຮົາ ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ຫລືບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຫລົ່ານັ້ນ ອະໂຫສິ ກ ຳ ໃຫ້ແກ່ເຮົາ, ຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຄຳຂໍຂະມາ ແລະອະທິຖານຈິດ ສ ຳ ລັບອະທິຖານຕໍ່ຫນ້າ ພ ະ ພຸດທະຮູບ,

ຂໍແນະນຳ ຈະໄດ້ບໍ່ງົງ ອ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ອນຈຶ່ງເຮັດ, ບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໄປ ວັດ ພ ະ ແກ້ວກໍ່ໄດ້ ເຮັດຢູ່ໃສກໍ່ໄດ້ ໃຫ້ຫັນຫນ້າໄປທາງ( ທິດຕາເວັນອອກ ) ຕ້ອງເຮັດການເວລາ 12:00 ນາທີ ຫລືກ່ອນທ່ຽງ… ຖ້າເບິ່ງຈົນທູບດັບ ຫາກທູບ ຕິ ດ ລຸກເປັນໄຟ ຖືວ່າບໍ່ຜ່ານ ຫລັງ 6ເດືອນໄປ ຄ່ອຍມາເຮັດໃຫມ່ອີກ, ໃຕ້ທູບ 36 ດອກຫມາຍເຖິງໄຕພູມທັງ 36ຊັ້ນ ປ ະ ກອບດ້ວຍ 16ຊັ້ນຟ້າ 15ຊັ້ນດິນ ອະບາຍຍະພູມ4 ມະນຸດໂລກ1 ລວມທັງຫມົດ 36 ຊັ້ນ ( ທຸກຊັ້ນຈະໄດ້ຮັບຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ ) ຕຽມດອກບົວ 1ກຳ ໄຫວ້ ພ ະ ແກ້ວມໍລະກົດ ຫລັງເຮັດພິທີນີ້ດ້ານນອກແລ້ວ

( ຖ້າບໍ່ໄດ້ໄຫວ້ ພ ະ ແກ້ວ ໃຫ້ລະນຶກເຖິງເອົາກໍ່ໄດ້ ) ດອກບົວຫລືດອກໄມ້ ເມື່ອເຮັດແລ້ວໃຫ້ຖວາຍສານພະພູມ ຫລືບູຊາໃນເຮືອນກໍ່ໄດ້ ແລະກ່າວ ( ນະ ໂມ 3 ຈົບ ) ແລ້ວກໍ “ສັບພັງ ອະ ປ ະ ລາທັງ ຂະມະຖະເມ ພັນເຕອຸກາສະ ທະວາລັດ ຕ ະ ເຍນະ ກະຕັງ ສັບພັງ ອະປະລາທັງ ຂະມະຖະເມ ພັນເຕອຸກາສະ ຂະມາມິ ພັນເຕ ”, ຫາກ ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າ ( ບອກຊື່ໂຕເອງ ) ຈົງໃຈຫລື ປ ະ ຫມາດພາດພັ້ງລ່ວງເກີນ ບິດາ-ມານດາ ຄູບາອາຈານ ພ ະ ພຸດ ພະທຳ ພ ະ ອໍລະຫັນທຸກ ພ ະ ອົງ ພ ະ ອະລິຍະສົງເຈົ້າ ຕ ະ ຫລອດຈົນເຖິງສິ່ງ ສັ ກ ສິດທັງຫລາຍ

ລວມເຖິງຜູ້ມີ ພ ະ ຄຸນ ແລະທ່ານເຈົ້າ ກ ຳ ນາຍເວນ ຈະດ້ວຍກາຍວາຈາ ໃຈ ກໍ່ດີ ຂໍໃຫ້ໄດ້ໂປດ ອະໂຫສິ ກ ຳ ແກ່ ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າດ້ວຍເຖີດ. ຫາກ ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າມີເຈົ້າຂອງໃນຕົວ ຕິ ດ ຕາມມາ ຂໍອະນຸຍາດມີຄູ່ ມີຄອບຄົວໄດ້ຄືຄົນປົກກະຕິທົ່ວໄປ ຂໍຖອນຄຳອະທິຖານ ຄຳສາບານ ທີ່ຈະ ຕິ ດ ຕາມຄູ່ໃນອະດີດ ຂໍໃຫ້ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງເປັນອິດສະຫລະ ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າຈະ ປ ະ ພຶດຕົນໃນທາງທີ່ຖືກ ທີ່ດີ ທີ່ຄວນ ຂໍບຸນບາລະມີໃນອະດີດ ຕ ະ ການທີ່ຜ່ານມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ຈົ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າແຫລະຄອບຄົວ

ຕ ະ ຫລອດຈົນບໍລິວານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງຈະເລີນດ້ວຍເຖີ້ນ. ອາຍຸ ວັນະ ສຸຂະ ພ ະ ລາ ຍົດ ສຸກ ສັນເສີນ ສະຕິປັນຍາ ປ ະ ຕິພານ ທະນະສານສົມບັດອຸ ປ ະ ສັ ກ ໃດໆ ໂລກໄພໃດໆ ຂໍໃຫ້ຫາຍສິ້ນໄປ, ຂໍໃຫ້ ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າມີຄວາມສະຫວ່າງທັງທາງໂລກ ທາງທຳ ຕັ້ງແຕ່ບັດນີ້ຕາບເຂົ້າສູ່ ພ ະ ນິພານເຖີດ, ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າຂໍຖອນຄຳສັນຍາ ຄຳສາບານ ຄຳອະທິຖານທີ່ຜູກມັດດ້ວຍຕົວເອງ ແລະຜູ້ອື່ນ, ຂໍໃຫ້ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງເປັນອິດສະຫລະຈາກສັນຍາທັງປວງ ( ຫາກ ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າຫມົດອາຍຸແລ້ວ ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າຈະຂໍຢູ່ຕໍ່ເພື່ອສ້າງບາລະມີ ),

ຫາກມີຜູ້ໃດເຄີຍສ້າງເວນສ້າງ ກ ຳ ກັບ ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າ ບໍ່ວ່າຈະຊາດໃດພົບໃດກໍ່ຕາມ, ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າຍິນດີ ອະໂຫສິ ກ ຳ ໃຫ້ ຂໍຖອນຄວາມອາຄາດ ພ ະ ຍາບາດ ແລະ ຄຳສາບແຊ່ງ ໃນທຸກຊາດທຸກພົບ, ຂໍໃຫ້ ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າພົ້ນຈາກຄຳສາບແຊ່ງ ຂອງປວງຊົນ ຂອງເຈົ້າ ກ ຳ ນາຍເວນ, ຂໍໃຫ້ພົ້ນນະລົກ ພູມ ພົບແສງສະຫວ່າງ ທັງທາງໂລກ ທາງທຳ ເຖີດ, ສັ ດ ຕູທີ່ຄິດ ຮ້ າ ຍ ຂໍໃຫ້ແພ້ໄພຕົວເອງ ໃຜທີ່ຄິດບໍ່ດີ ຂໍໃຫ້ສິ່ງນັ້ນຍ້ອນກັບໄປຫາເຈົ້າຂອງເອງ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ