ເຂື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງເເມ່ນໂຄງການທໍາອິດທີ່ສົ່ງອອກພະລັງງານຂາຍໄຟຟ້າໃຫ້ກໍາປູເຈຍ

ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ດອນສະໂຮງ ເເມ່ນໂຄງການທໍາອິດ ທີ່ສົ່ງອອກພະລັງງານ ຂາຍໄຟຟ້າໃຫ້ ກໍາປູເຈຍ ພາຍໃຕ້ສັນຍາ ຊື່-ຂາຍໄຟຟ້າລະຫວ່າງ ລັດວິສາກິດໄຟຟ້າ ລາວ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ກໍາປູເຈຍ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຕັ້ງຢູ່ ພາກໃຕ້ຂອງ ລາວ ຂົງເຂດ ສີພັນດອນ, ເມືອງ ໂຂງ, ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ຫ່າງຈາກນະຄອນ ປາກເຊ ໄປທາງທິດໃຕ້ປະມານ 160 ກິໂລແມັດ. ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ດອນສະໂຮງ ມີກໍາລັງຕິດຕັ້ງ 260 MW ເປັນເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ້າແຫ່ງທີ 2 ທີ່ຕັ້ງຢູ່ສາຍນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມຂອງ ລາວ ແລະ ເປັນໂຄງການທໍາອິດ ທີ່ສົ່ງອອກພະລັງງານ ຂາຍໄຟຟ້າໃຫ້ ກໍາປູເຈຍ ພາຍໃຕ້ສັນຍາ ຊື່-ຂາຍໄຟຟ້າລະຫວ່າງ ລັດວິສາກິດໄຟຟ້າລາວ (EDL) ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າກໍາປູເຈຍ (EDC), ມີຈຸດເດັ່ນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກເຂື່ອນຫຼາຍແຫ່ງກໍ່ຄື:

ມີທີ່ຕັ້ງອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍສາຍນໍ້າຂອງຍ່ອຍຫຼາຍສາຍທີ່ແຍກອອກຈາກສາຍນໍ້າຫຼັກ ເປັນໂຄງການແບບຝາຍນ້ຳລົ້ນ (run-of-river). ໂດຍໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ດອນສະໂຮງ ນີ້ ບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າ ລາວມະຫາຊົນ (EDL-GEN) ໄດ້ເຂົ້າຖືຮຸ້ນ 20% ຫຼື ທຽບເທົ່າ 52 MW ຕາມສັດສ່ວນການຖືຮຸ້ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມດຳເນີນການຜະລິດໄຟຟ້າ ຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 2019. ເຂື່ອນແຫ່ງນີ້ໃຊ້ນ້ຳຕົກຜະລິດໄຟຟ້າ ດ້ວຍຄວາມສູງ ປະມານ 17.8 m ປະລິມານນໍ້າໄຫຼຜ່ານກົງຫັນ 1,600 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວິນາທີ. ສຳລັບໂຄງການເຂື່ອນ ໄຟຟ້າດອນສະໂຮງ ມີມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງ 500 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ໂດຍມີຜູ້ຖືຮຸ້ນ 3 ບໍລິສັດ ປະກອບດ້ວຍ:

-ບໍລິສັດ Ground roses Ltd ຖືຮຸ້ນ 79 ສ່ວນຮ້ອຍ
-ບໍລິສັດ ຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວ ມະຫາຊົນ ຖືຮຸ້ນ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ,
-ບໍລິສັດ Siver Acreage Ltd ຖືຮຸ້ນ 1 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນບໍລິສັດ Don Sahong Power Company Ltd.

ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ດອນສະໂຮງ ໄດ້ຮັບການລົງມືກໍ່ສ້າງ ມາແຕ່ຕົ້ນປີ 2016 ສໍາເລັດໃນປີ 2019 ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງໂດຍ ບໍລິສັດ SINO HYDRO ແຫ່ງ ສປ ຈີນ ໂດຍແມ່ນ ບໍລິສັດ Don Sahong Power Company ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ດຳເນີນງານດ້ານການຄ້າ (Commercial Operation Date) ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2020 ແລະ ມີໄລຍະສຳປະທານ 25 ປີ ຈົນຮອດ ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2045 ເຊິ່ງບໍລິສັດ ຜະລິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ເຂົ້້າຖືກຮຸ້ນ ໃນປີ 2018 ເເທນ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວເປັນໂຄງການທີ່ມີ ປະສິດຜົນສູງ.

ພ້ອມດຽວກັນ ກໍມີຜົນກະທົບສິ່ງເເວວລ້ອມຕໍ່າ ແລະ ເປັນ 1 ໃນໂຄງການທີ່ນອນຢູ່ໃນ ສັນຍາຊື້-ຂາຍ ລະຫ່ວາງປະເທດ ໂດຍກະແສໄຟຟ້າໄດ້ອອກຈາກເຂືື່ອນໄຟຟ້າດອນສະໂຮງດ້ວຍສາຍໄຟແຮງດັນ 230kV ສົ່ງເຂົ້າລະບົບສາຍສົ່ງຂອງໄຟຟ້າລາວ ໄປຫາສະຖານີໄຟຟ້າບ້ານຫາດ ເຊິ່ງເປັນຈຸດເຊື່ອມກັບສະຖານີ ບ້ານ ນາ ຂອງປະເທດ ລາວ ແລ້ວສົ່ງກະແສໄຟຟ້າ ຂ້າມນ້ຳຂອງອອກໄປຫາສະຖານີໄຟຟ້າ Khampongsalao ແລະ Stung Treng ຂອງປະເທດ ກຳປູເຈຍ.