ຊ່ຽວຊານແພດຈີນສະເໜີທາງການແພດລາວ 4 ດ້ານສໍາຄັນຕ້ານໂຄວິດ-19

18 ພຶດສະພາ 2021, ພາຍຫຼັງທີ່ຄະນະຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດຂອງ ສປ ຈີນຈໍານວນ 25 ທ່ານໄດ້ສໍາເລັດພາລະກິດຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ຕອບໂຕ້ໂຄວິດ-19 ໂດຍສະເພາະການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະຖ່າຍຖອດບົດຮຽນໃນດ້ານລະບາດວິທະຍາ, ການຂ້າເຊື້ອ, ການກວດກາຫ້ອງວິເຄາະ, ດ້ານການປ້ອງກັນຕ່າງໆ ແລະອື່ນໆ ເຊິ່ງກ່ອນກັບປະເທດຈີນຄະນະຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດດັ່ງກ່າວໄດ້ສະຫຼຸບບົດລາຍງານ ແລະສະເໜີ 4 ດ້ານສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະສຸກຂອງລາວໃນການສືບຕໍ່ແກ້ໄຂການລະບາດໂຄວິດ-19 ຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງ.

ຂໍ້ສະເໜີທໍາອິດ, ອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ນະໂຍບາຍແຕ່ລະຂໍ້ທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ປັບປຸງຄໍາແນະນໍາດ້ານເຕັກນິກຕໍ່ມາດຕະການ. ເພີ່ມທະວີການຊີ້ນໍາ, ພົບເຫັນບັນຫາ, ແກ້ໄຂໃຫ້ທັນເວລາ. ກຽມພ້ອມວາງແຜນດ້ານບຸກຄະລາກອນ, ການເກັບຮັກສາວັດສະດຸ ເພື່ອຮັບມືຕໍ່ການລະບາດຂະຫນາດໃຫຍ່. ກຽມພ້ອມປ້ອງກັນຄວບຄຸມກຸ່ມຄົນ, ຊຸມຊົນ, ສະຖານທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ສໍານັກງານອົງການ, ເພີ່ມທະວີການສ້າງກົນໄກປ້ອງກັນຮ່ວມ ແລະປ້ອງກັນ-ຄວບຄຸມກຸ່ມຄົນ. ເນັ້ນຫນັກການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການປ້ອງກັນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອຊົດເຊີຍເງື່ອນໄຂຂໍ້ຈໍາກັດໃນການປິ່ນປົວ ເພື່ອເລີກລ້ຽງການລະບາດເປັນວົງກວ້າງ.

ສອງ, ເພີ່ມທະວີການກວດກາ ແລະຊອກຄົ້ນພະຍາດ. ດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມສ່ຽງສະຖານະການການລະບາດແຕ່ລະພື້ນທີ່. ຍົກສູງຄວາມສາມາດ ແລະຂອບເຂດການ ປົກຄຸມການກວດພະຍາດໂຄວິດ-19 (PCR), ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມ ແລະກວດທາງການແພດຕໍ່ກໍລະນີສົງໄສ, ບຸກຄົນທີ່ມີປະຫວັດພະຍາດລະບາດ, ບຸກຄົນສໍາພັດໃກ້ຊິດ ແລະ ກຸ່ມຄົນສໍາຄັນ, ດໍາເນີນການກວດໂຄວິດ-19 (PCR) ໃຫ້ທັນເວລາ, ເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມອາການຜູ້ກັກຕົວ ແລະຄັດກອງເກັບກໍາປະຫວັດຜູ້ສໍາພັດໃກ້ຊິດ, ເພີ່ມທະວີການ ຄຸ້ມຄອງເຂດກັກຕົວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານເປັນກ້າວໆ. ຍົກສູງຄຸນນະພາບການກວດກາດ້ານ ລະບາດວິທະຍາ ໃນກໍລະນີຢືນຢັນ ແລະ ຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ບໍ່ສະແດງອາການ, ຕິດຕາມການ ກ່ຽວໂຍງລະບາດວິທະຍາກັບ ກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອ, ກຽມພ້ອມປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຕໍ່ພະຍາດລວມຕົວກັນ, ເພີ່ມທະວີການສັກວັກຊີນໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍໄວ, ໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ຄົນກຸ່ມສ່ຽງສູງໄດ້ຮັບວັກຊີນກ່ອນ, ເປັນເຈົ້າການສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ກຸ່ມຄົນ.

ສາມ, ນໍາໃຊ້ມາດຕະການ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການຕິດເຊື້ອພາຍໃນໂຮງຫມໍໃຫ້ເກີດປະສິດທິພາບສູງ. ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງ ຫັນເປັນມາດຕະຖານໃນຂັ້ນຕອນການເຂົ້າອອກໂຮງຫມໍ, ສົມທົບກັບຈຸດພິເສດຂອງພະຍາດໃນພື້ນທີ່, ນໍາໃຊ້ວິທີການຄຸ້ມຄອງແບບກໍາ ນົດເປົ້າຫມາຍ, ຖ້າຫາກເກີດການລະບາດໃນຊຸມຊົນ ພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງໃຊ້ວິທີການນັດ ຫມາຍເຂົ້າໂຮງຫມໍປິ່ນປົວ, ຜູ້ປ່ວຍທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງຫມໍຈະຕ້ອງໄດ້ກວດໂຄ ວິດ-19 ກ່ອນ; ຕໍ່ຜູ້ປ່ວຍ ສຸກເສີນ, ມໍລະສຸມ (ICU), ຫ້ອງປະສູດ ຕະຫຼອດຮອດ ກໍລະນີອື່ນໆທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປິ່ນປົວສຸກເສີນ, ຖ້າມີເງື່ອນໄຂໃຫ້ສຸມໃສ່ຈັດສັນຫ້ອງນອນ ສໍາຮອງພາວະສຸກເສີນ ເພື່ອສາມາດ ຄັດກອງ ແລະ ປິ່ນປົວໄປພ້ອມໆກັນ. ຕໍ່ຜູ້ປິ່ນປົວຫາຍດີແລ້ວສຸມໃສ່ກວດໂຄວິດ-19 (PCR) 2 ຄັ້ງ ພາຍໃນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ ໃຫ້ຜົນອອກມາເປັນ ລົບ, ຫຼີກລ້ຽງຜູ້ຫາຍດີອອກໂຮງຫມໍເປັນພາຫະກໍ່ໃຫ້ເກີດການລະບາດຊຸມຊົນ.

ສີ່, ຈັດຝຶກອົບຮົມແກ່ພະນັກງານແພດ-ຫມໍ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການປິ່ນປົວ, ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມ. ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ສະເພາະ ກ່ຽວກັບ ກວດກາ ຕິດຕາມ, ຄວາມສາມາດການປິ່ນປົວ ຜູ້ປ່ວຍພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແພດຫມໍ, ຍົກລະດັບຄວາມຕື່ນຕົວໃນການປ້ອງກັນຕົວເອງ, ຍົກສູງຄວາມສາມາດໃນການຄັດ ກອງຜູ້ປ່ວຍຫນັກແຕ່ຫົວທີ. ນອກນັ້ນ, ຫວ່າງຫມໍ່ໆນີ້ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ມີການລະບາດຫນັກ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນສະທ້ອນໂດຍກົງຕໍ່ວຽກງານປ້ອງການພະຍາດລະບາດຢູ່ພາກເຫນືອລາວ, ທັງເປັນການເພີ່ມຄວາມກົດດັນໃນການຮ່ວມກັນ ປ້ອງກັນພະຍາດຕາມຊາຍແດນ ລາວ-ຈີນ, ຕໍ່ກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂດແຄນ ຊັບພະຍາກອນການແພດ ແລະ ບຸຄະລາກອນການແພດບໍ່ພຽງພໍຂອງເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດ,

ສະເຫນີໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ພິຈາລະນາແຕ່ງຕັ້ງ ພະນັກງານປິ່ນປົວຈໍານວນຫນຶ່ງ ໄປປະສານສົມທົບ ແລະ ຊີ້ນໍາວຽກງານພາກສະຫນາມ, ດໍາ ເນີນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແລກປ່ຽນແກ້ໄຂບັນຫາ ເປັນປະຈໍາ ຜ່ານຮູບແບບ ອອນລາຍ, ຊ່ວຍເຫຼືອກໍ່ສ້າງຄວາມສາມາດລວມໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດລະບາດຢູ່ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາສຸຂະສຶກສາດ້ານສຸຂະພາບ, ຍົກສູງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ພະຍາດ ໂຄວິດ-19, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມ ຕື່ນຕະນົກຂອງປະຊາຊົນ, ກຽມພ້ອມວຽກງານ “ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ມີຄວາມທຸ່ນທ່ຽງ”, ເຫຼີກ ລ້ຽງການໄປມາຫາສູ່ຂອງປະຊາຊົນໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນ, ເປັນເຫດໃຫ້ພະຍາດແຜ່ລາມໄປເຂດອື່ນ ຈົນເຖິງຂັ້ນມີການລະບາດເປັນວົງກວ້າງ.