ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຖື ກ ຄົ ນ ປ່ ວ ງ ຢ າ ບ້ າ ຟັ ນ ໄ ດ້ ຍີ ບ 14 ກວ່າເຂັມ

ວັນທີ 21/7/2021 ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາດເສຍຈັງຫວະ ຖື ກ ຟັ ນ ໄ ດ້ ຍີ ບ 14 ກວ່າເຂັມ, ກອງພັນເຄືອນທີ່ໄລ່ຈັບຄົນ ເ ມົ າ ຢ າ ບ້ າ ທີ່ ເ ມົ າ ແລ້ວມັກເອົາກ່ອນຫີນ ເອົາກະທູນ ຍິ ງ ໃ ສ ລົດພໍ່ເເມ່ປະຊາຊົນ ທີຂີ່ລົດຜ່ານໄປມາ

ເຫດເກີດທີ່ເຂດ ບ້ານດອນໜູນ ຫາ ບ້ານດອນຕິ້ວ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຈົ້າໜ້າທີໄດ້ ຮັ ບ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ ໜື່ງຄົນ ຖື ກ ຄົ ນ ປ່ ວ ງ ຢ າ ບ້ າ ຟັ ນ ໄດ້ ຍິ ບ 14 ກວ່າເຂັມ ຂໍໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີເຊົາເຈັບໄວ້ໆເດີ້

Facebook Comments Box

Similar Posts