ຈັ ບ ແກ໋ງຊາວຈີນ ລັ ກ ລ ອ ບ ຕົ້ ມ ຕຸ໋ ນ ໂ ຈ ລ ະ ກໍ າ

ຊົມເຊີຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈັ ບ ກຸ ມ ແກ໋ງຊາວຈີນ ເຂດທາດຫລວງ ບ້ານຮ່ອງເເກ ໃນກາງຄືນ ມື້ ວັນທີ 19/7/2021 ເວລາ 12 ໂມງກາງຄືນ ຜ່ານມານີ້ … ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງເຄື່ອນທັບພິເສດ ເຂົ້າບຸກກວດ ລ້ າ ງ ຈັ ບ ກຸ ມ ແກ໋ງຊາວຈີນ ເຂດທາດຫລວງ ບ້ານຮ່ອງເເກ

ເເມ່ນ ເເ ກ໋ ງ ອັ ນ ຕ ະ ພ າ ນ ສາກົນ ພວກ ລັ ກ ລ ອ ບ ຕົ້ ມ ຕຸ໋ ນ ເອົາເງິນບັນຊີ ຈາກທະນາຄານ , h a c k ເອົາຂໍ້ມູນ ທາງ call center, Internet ເເລະ ໂ ຈ ລ ະ ກໍ າ ທາງ social network