ຄົນໄທບາງຄົນນອນ ຕ າ ຍ ຂ້າງຖະໜົນບໍ່ມີໃຜຊ່ວຍໃຜໄດ້

ລັດຖະບານໄທຫຼົ້ມເຫຼວໃນການຊ່ວຍຊີວິດປະຊາຊົນຈາກ ໂ ຄ ວິ ດ ຫນ້າເວດທະນາ ປະຊາຊົນຕິດ ໂ ຄ ວິ ດ ແຕ່ບໍ່ມີຕຽງພຽງພໍທີຈະຮອງຮັບຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອມື້ລະພັນ ມື້ລະຫມື່ຶນກວ່າຄົນ ຫລາຍໆຄົນຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາຕ້ອງນອນລໍຄວາມ ຕ າ ຍ ຕາມຖະຫນົນຫົນທາງຈົນສຸດທ້າຍຕ້ອງຈົບຊີວິດລົງໃນທ້າຍທີ່ສຸດ, ຕາມການລາຍງານຂອງ ສຳນັກຂ່າວ ປະເທດໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລຸງບໍ່ມີບ້ານ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ເ ສ ຍ ຊີວິດກາງຊອຍ ບ້ານພານະຖົມ

ເຂດວັດບໍວອນ ກຸງເທບມະຫານະຄອນ ປະເທດໄທ, ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດ ອາຍຸປະມານ 40-50 ປີ ບໍ່ມີເອກະສານໃດໆຕິດໂຕ ບໍ່ມີຮອງຮອຍບາດເຈັບ ຫຼື ຖື ກ ທຳ ຮ້ າ ຍ ຮ່າງກາຍ. ຈາກການກວດສອບເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະມານ 10 ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 2021, ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດໄດ້ຍ່າງອອກມາຖະໜົນ ແລ້ວກໍລົ້ມລົງ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜກ້າເຂົ້າໄປຊ່ວຍ ເນື່ອງຈາກ ປະຊາຊົນເຂດນັ້ນ ຮູ້ວ່າຜູ້ ຕ າ ຍ ບໍ່ມີບ້ານ ແລະ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ຈຶ່ງໄດ້ແຈ້ງຕໍ່ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ໃຫ້ເຂົ້າມາຊ່ວຍເຫຼືອ ຈົນຮອດ 14:00 ໂມງ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພໃສ່ຊຸດປ້ອງກັນ ເພື່ອມາຊ່ວຍໃຫ້ອົກຊີແຊນ ຈົນເວລາ 16:00 ຜູ້ປ່ວຍກໍໄດ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ. ຈາກນັ້ນ ປະຊາຊົນເຂດນັ້ນກໍໄດ້ແຈ້ງຕໍ່ຫຼາຍໜ່ວຍງານ ແຕ່ບໍ່ມີໜ່ວຍງານໃດເຂົ້າມາມ້ຽນ ສົ ບ ເທື່ອ ເຖິງແມ່ນວ່າ ເວລາຈະຜ່ານໄປດົນແລ້ວ. ຈົນມາຮອດ 21:00 ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈຶ່ງມາກວດສອບ ແລະ ມ້ຽນ ສົ ບ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດ ເນື່ອງຈາກເປັນກຸ່ມ ສ່ ຽ ງ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຈຶ່ງຕ້ອງ ລ ະ ມັ ດ ລ ະ ວັ ງ,

ສ່ວນສາເຫດ ທີ່ໃຊ້ເວລາດົນໃນການມາເກັບມ້ຽນ ສົ ບ ກໍເພາະເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ລົດ ທີ່ເຄື່ອນຍ້າຍ ສົ ບ ທີ່ເປັນກຸ່ມ ສ່ ຽ ງ ມີບໍ່ພຽງພໍ. ຫຼັງຈາກມ້ຽນ ສົ ບ ແລ້ວ, ສົ ບ ຈະ ຖື ກ ນຳໄປສັນນະ ສູ ດ ຫາສາເຫດຂອງການ ເ ສ ຍ ຊີວິດ ແລະ ກວດຫາຕົວບຸກຄົນ ເພື່ອປະກາດຫາຍາດພີ່ນ້ອງໃຫ້ນຳ ສົ ບ ໄປປະກອບພິທີທາງສາສາໜາຕໍ່ໄປ.

Facebook Comments Box

Similar Posts