ຕົກງານບໍ່ສະບາຍບໍ່ມີເງີນຄ່າລົດຈະກັບບ້ານຖືພາ 5 ເດືອນແລ້ວ

ວັນທີ 22/7/2021 ຊ່ວຍກັນແນ່ເດີ ຕົກງານ ບໍ່ສະບາຍ ຕາມການສອບຖາມວ່າເປັນຄົນ ບ້ານຊໍ້ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ພາກັນມາຫາເຮັດວຽກ ຢູ່ ບ້ານນາຄວາຍ ບໍ່ມີເງີນຄ່າລົດຈະກັບບ້ານ ບໍ່ມີເງິນ ຊື່ວ່າ ທ້າວພອນ ແລະ ທ້າວອານົງ, ນາງນຸດ ໄດ້ຖືພາ 5 ເດືອນແລ້ວ

ແຕ່ລາວບໍ່ສະບາຍໂທໜ່ວຍງານໃດກະບໍ່ໄດ້ ຕອນນິແມ່ນຢູ່ ບ້ານໃໝ່ ບອກຍາດພີ່ນ້ອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ແດ່. ຜູ້ຍິງນິແມ່ນຄົນ ບ້ານປັກແຮດ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເງີນລາວຈັບຢູ່ຫັນແມ່ນເກັບກັນຊ່ອຍຄົນລະ 10 ພັນ 20 ພັນເດີ