ຖະແຫລງຂ່າວຜົວ ຄ າ ດ ຕ ະ ກ ຳ ອາດີດເມຍແລະນ້ອງເມຍ

ພົບແລ້ວ ປື ນ ທີ່ ທ້າວ ຕ້ອມ ໃຊ້ກໍ່ ເ ຫ ດ ຍິ ງ ຄົນ ເ ສ ຍ ຊີວິດ 2 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບ 1 ຄົນ ໃນວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ຕ ຳ ຫ ລ ວ ດ ໄດ້ນຳຕົວທ້າວ ຕ້ອມ ທີ່ລົງ ມື ກໍ່ ເ ຫ ດ

ໃຊ້ ປື ນ ຍິ ງ ອາດີດ ເມຍ ແລະ ນ້ອງເມຍ ເ ສ ຍຊີວິດ ມາຄົ້ນຫາ ອ າ ວຸ ດ ທີ່ໃຊ້ກໍ່ ເ ຫ ດ ທີ່ຜູ້ກ່ຽວຖີ້ມລົງ ຫນອງນຳ້ ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດຕ່າງໆ ເຈົ້າ ຫ ນ້ າ ທີ່ຈະມີການຖະແຫລງຂ່າວໃນໄວ ໆ ນີ້