ບ້ານສີເກີດ ບ້ານຜາງແຫ້ງ ໂຮງງານທີໂອ ລ ະ ບ າ ດ ໜັ ກ ແລ້ວ

ວັນທີ 21/9/2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບ້ານສີເກີດ ບ້ານຜາງແຫ້ງ ໂຮງງານທີໂອ ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ “ບ້ານຂ້ອຍເປັນຫຍັງລົດອັນນີ້ມາ 4-5 ຄັນລະໂອຍຊິເປັນວີນຫົວໃຈຂ້ອຍກະເຕັ້ນ ຕຸ ບ ຕັ ບ ຕຸ ບ ຕັ ບ ສູ້ ສູ້ ສູ້ ເດີ ທຸກຄົນ ໜັ ກ ໜ່ ວ ງ ເຮົາຊິລອດຢູ່ຫວາ ຂ້ າ ງ ເຮືອນອອ້ມ ຂ້ າ ງ ອອ້ມແອວ ລ ະ ວັ ງ ທຸກຄົນຈົ່ງມີຄວາມ ລ ະ ມັ ດ ລ ະ ວັ ງ ຕົນເອງ ເດີ,

ດີແທ້ ຢ່ າ ອອກໄປໃສ ເພາະຊ່ວງນີ້ ໂ ຄ ວິ ດ ບ້ານເຮົາຍັງຢູ່ຂັ້ນທີ່ ຈ ະ ກ້ າ ວ ສູ່ ລະດັບ 3 ແລ້ວ , ຖ້າເຂົ້າລະດັບ 3 ແມ່ນ ຈະເອົາ ບໍ່ ຢູ່ ແທ້ໆ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຂໍໃຫ້ພີ່ນ້ອງທຸກຄົນຈົງມີ ສ ະ ຕິ ລ ະ ວັ ງ ຕົວ ແລະ​ ມີມາດຕະການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9​ ໃຫ້ ເ ຂັ້ ມ ງ ວ ດ ລາຍ​ລະອຽດ​ການເດີນທາງຈະ ແ ຈ້ ງ ມ າ ຕາມຫຼັງເດິ້ ຂໍໃຫ້ຄົນ ລ າ ວ ທົ່ວປະເທດ ຢ່ າ ແ ຕ ກ ຕື່ ນ ຈົນເກີນໄປເດິ້”

Facebook Comments Box

Similar Posts