ປັບ ຂຶ້ ນ ລາຄານ້ຳມັນ ເ ຊື້ ອ ໄ ຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ກະຊວງອຸດສະຫະ ກ ຳ ແລະການຄ້າອອກແຈ້ງການ ປັບຂຶ້ນລາຄານ້ຳມັນ ເ ຊື້ ອ ໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມແຕ່ເວລາ 6 ໂມງຂອງວັນທີ 23 ກັນຍາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ.