3 ປີ ພົບການ ລ ະ ເ ມີ ດ ກວ່າ 3 ພັນກໍລະນີ

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດທີ່ບໍ່ມີທະບຽນວິສາຫະກິດໄດ້ທັງຫມົດ 3.454 ກໍລະນີ ໃນນີ້ໄດ້ແກ້ໄຂແລ້ວ 3.400 ກໍລະນີ, ຍັງຄ້າງ 54 ກໍລະນີ, ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມທັງຫມົດ 8,59 ຕື້ກ່ວາກີບ ໃນນີ້ມູນຄ່າຂາຍເຄື່ອງຮັບ 408,57 ລ້ານກ່ວາກີບ, ມູນຄ່າການປັບໃຫມ 5,98 ຕື້ກີບ, ມອບເຂົ້າ ຄັ້ງງົບປະມານລັດ 4,21 ຕື້ກ່ວາກີບ, ຫັກຄ່າສິ້ນເປືອງ 1,14 ຕື້ກ່ວາກີບ ແລະສິນຄ້າຫມົດອາຍຸ, ລອກຮຽນແບບ, ບໍ່ມີຄຸນນະພາບ, ຢາສູບເຖື່ອນທີ່ໄດ້ ທໍ າ ລ າ ຍ ຖີ້ມ ເປັນມູນຄ່າ 5,76 ຕື້ກ່ວາກີບ, ນອກນັ້ນຍັງສືບຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອ ຕ້ າ ນ ແລະສະກັດກັ້ນການຄ້າຂາຍນອກລະບົບສາມາດກັກ, ຢືດ. ບາງປະເພດສິນຄ້າອຸປະໂພກ ແລະບໍລິໂພກໄດ້ຈໍານວນຫນຶ່ງເປັນຕົ້ນສິນຄ້າບໍລິໂພກ ທີ່ຫມົດອາຍຸການນໍາໃຊ້, ສິນຄ້າເຊື່ອມຄຸນນະພາບ, ສິນຄ້າ ປ ອ ມ ແປງ.

ໂດຍປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງສະບັບ ເລກທີ 3784/ກງ, ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2019 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບ ຜິ ດ ຊອບຊ່ວຍວຽກຄະນະສະເພາະກິດສົ່ງເສີມການ ຜະລິດ ແລະຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນທີ່ຜະລິດໄດ້ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ສະບັບເລກທີ 51/ນຍ, ລົງ ວັນທີ 30 ສິງຫາ 2019, ຫຼືຄະນະສະເພາະກິດຕາມຂໍ້ຕົກລົງ 99} ນຍ, ກະຊວງ ອຄ ໃນນາມຫົວຫນ້າຄະນະຫນ່ວຍງານທີ 2 ຂອງຄະນະ 51 ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ຕ້ານການນໍາເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຈຸງານທີ 1 ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວ ຕິ ດ ຕາມ, ກວດກາການລັກລອບນໍາເຂົ້າ ສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກປະເພດສະບຽງອາຫານ ແລະພືດຜັກ; ຈາກນັ້ນ, ກໍ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ ຕິ ດ ຕາມກວດກາການລັກລອບສິນຄ້າດັ່ງກ່າວຢູ່ຕາມດ່ານຕ່າງໆ ແລະຕາມຈຸດ ລຽບແມ່ນ້ໍາຂອງເປັນຕົ້ນດ່ານຂົວມິດຕະພາບສາກົນລາວ-ໄທ 1, ດ່ານທ້ອງຖິ່ນ ທ່າເດືອ, ເກົ້າລ້ຽວ, ບ້ານວັງ ແຂວງວຽງຈັນສາມາດ ຕ້ານ, ສະກັດ ກັ້ນ ແລະຢຶດສິນຄ້າ ປະເພດພືດຜັກທີ່ລັກລອບນໍາເຂົ້າແລະມີສານເຄມີເຈືອປົນເກີນມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດ(ສານປົນເປື້ອນ).

ໃນໄລຍະປີ 2020 ໄດ້ ຕິ ດ ຕາມກວດກາ ແລະຊີ້ນໍາໆພາພະແນກ ອຄ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕິ ດ ຕາມກວດກາການລັກລອບນໍາເຂົ້າສິນຄ້າປະເພດພືດຜັກຈາກ ຕ່າງປະເທດ ແລະພົບເຫັນມີການລະເມີດ 13 ກໍລະນີ, ນ້ໍາຫນັກ 11.674 ກິໂລ ລວມມູນຄ່າທັງຫມົດ 110,92 ລ້ານ ກີບ
ໃນນີ້ມີພືດຜັກ ແລະ ຫມາກໄມ້ນໍາເຂົ້າຈາກ ຫວຽດນາມ 8.949 ກິໂລ ມູນຄ່າ 86,53 ລ້ານກີບ, ພືດຜັກນໍາເຂົ້າຈາກໄທ 2.728 ກິໂລ ມູນຄ່າ 24,39 ລ້ານກີບ, ສິນຄ້າເຄື່ອງຂອງດັ່ງກ່າວບໍ່ມີເອກະສານ ກໍາກັບ ດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ແລະບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ທັງເປັນຜົນ ກ ະ ທົ ບ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນຜູ້ຜະລິດພາຍໃນຈຶ່ງໄດ້ນໍາໄປ ທໍ າ ລ າ ຍ ຖິ້ມ.

ຜ່ານມາຍັງປະກົດມີການລັກລອບສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຜ່ານດ່ານສາກົນ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະປະເພນີທັງໃນກໍລະນີແຈ້ງເປັນເຄື່ອງຂອງ ຕິ ດ ຕົວຜູ້ໂດຍສານ ຫຼືກໍລະນີນໍາເຂົ້າ ຈໍານວນຫຼາຍລາຍການສິນຄ້າແຕ່ແຈ້ງຈໍານວນ ແລະມູນຄ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບໃບແຈ້ງພາສີ ແລະມູນຄ່າຕົວຈິງລວມທັງການຊຸກເຊື່ອງສິນຄ້າອື່ນມາພ້ອມ; ການກວດ ກາສິນ ຄ້ານໍາເຂົ້າສ່ວນໃຫຍ່ເປັນລັກສະນະກວດກາດ້ວຍເອກະສານ ແລະຕາເປົ່າຊຶ່ງມີພຽງບາງດ່ານເທົ່ານັ້ນ (ເປັນຕົ້ນດ່ານຂົວມິດຕະພາບ 1) ທີ່ມີການກວດກາ ຄຸນນະພາບ ແລະມາດຕະຖານສິນຄ້າລວມທັງການວິໄຈສານຕົກຄ້າງຕ່າງໆ; ຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດ ແລະຈໍານວນຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລວມທັງເຄື່ອງມື ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ ເຂົ້າໃນການກວດກາ ແລະກວດສອບຄຸນນະພາບ ແລະມາດຕະຖານສິນຄ້າທັງຢູ່ດ່ານ ແລະຕາມທ້ອງຕະຫຼາດຍັງຈໍາກັດ; ການອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ ສິນຄ້າບາງຄັ້ງກໍ່ຍັງເຫັນວ່າບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ.

ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມສະເຫນີໃຫ້ສະມາຊິກສະພາພ້ອມພຽງກັນຊ່ວຍເຜີຍແຜ່ ແລະຊຸກຍູ້ຊີ້ນໍາປະຊາຊົນໃນເຂດທີ່ຕົນຮັບ ຜິ ດ ຊອບຫັນວິກິດເປັນໂອກາດກໍ່ຄືໄລຍະທີ່ ມີການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ມາສຸມໃສ່ທໍາການຜະລິດຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການບໍລິໂພກພາຍໃນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າທັງເປັນການ ຮັບປະກັນລາຄາບໍ່ໃຫ້ມີການເຫນັງຕີງສູງ ແລະບໍ່ເອື່ອຍອີງໃສ່ການບໍລິໂພກຂອງສິນຄ້ານໍາເຂົ້າຫຼາຍເກີນໄປ; ພ້ອມນີ້, ສະເຫນີໃຫ້ຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງເນັ້ນ ຫ ນັ ກ ໃນການປະຕິບັດຂັ້ນ ຕອນການອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຢ່າງເຄັ່ງຄັດເພື່ອຈໍາກັດ ແລະຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະຫັນມາຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ ພາຍໃນທີ່ສາມາດຜະລິດໄດ້; ນີ້ຄືບາງຕອນການຊີ້ແຈງຂອງທ່ານ ປອ. ຄໍາແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ອຄ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄຫມວິສາມັນ ເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາ ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX.