ເມືອງໂພນໂຮງມີ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຫຼາຍຄົນ

ເມືອງໂພນໂຮງ ສັ່ງປິດຫຼາຍບ້ານ ເນື່ອງຈາກມີ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໃຫມ່ໃນເມືອງສູງເຖິງ 44 ຄົນ ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ເມືອງໂພນໂຮງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເນື່ອງຈາກ ເມືອງ ໂພນໂຮງ ມີ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ເພີ່ມອີກ 44 ຄົນ, ສະນັ້ນ ເພື່ອເປັນການ ສ ະ ກັ ດ ກັ້ ນ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຈຶ່ງອອກແຈ້ງການເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການດັ່ງນີ້

+ ກຳນົດບ້ານແດງ ມີ: ບ້ານໂພນຫໍ, ບ້ານໂພນແກ້ວ, ບ້ານສ້າງໃຫຍ່ (ໃຫ້ປິດບ້ານບໍ່ໃຫ້ຄົນເຂົ້າ-ອອກຢ່າງ ເ ດັ ດ ຂ າ ດ ເປັນເວລາ 14 ວັນ)

+ ກຳນົດບ້ານເຫຼືອງ ມີ: ບ້ານທາດ, ບ້ານນາໂພພະລາດ, ບ້ານຂາມ, ບ້ານແສນຊຸມ, ບ້ານໂພນສີເໜືອ, ບ້ານນາໂພເໜືອ, ບ້ານນາມ່ວງ ແລະບ້ານນາ ກ ຳ

+ ໃຫ້ປີດກິດຈະການຮ້ານບັນເທິງ, ຮ້ານຄາລາໂອເກະ, ຮ້ານກິນດື່ມ, ຮ້ານອາຫານບຸບເຟ່ທຸກປະ ເ ພ ດ, ຮ້ານອີນເຕີເນັດຄາເຟ່, ຮ້ານເກມ, ຮ້ານນວດ-ສະປາ, ຮ້ານຮົມ ຢ າ ພື້ນເມືອງ, ຮ້ານສະນຸກເກີ, ສັງວຽນຕີໄກ, ຮ້ານ ຕັ ດ ຜົມ, ສູນກິລາໃນຮົ່ມ, ປີດບັນດາໂຮງຈັກໂຮງງານທີ່ມີຄວາມ ສ່ ຽ ງ ໃນການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ແລະຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການຕັ້ງວົງຊຸມແຊວ,ຈັດງານລ້ຽງຕ່າງໆ ,ບໍ່ໃຫ້ຈັດກອງປະຊຸມ

+ ໃນກໍລະນີມີການ ຝ່ າ ຝື ນ ໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້: ຜູ້ກິນ ເ ຫຼົ້ າ, ຕັ້ງວົງຊຸມແຊວ ຈະ ຖື ກ ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປັບໄໝຄັ້ງລະ 5 ແສນກີບຕໍ່ຄົນ ແລະ ຜູ້ທີ່ຂາຍ ເ ຫຼົ້ າ ເ ບ ຍ ຈະ ຖື ກ ປັບໃໝຄັ້ງ ລະ 3 ລ້ານກີບ ພ້ອມທັງດຳເນີນ ຄ ະ ດີ ຕາມລະບຽບ ກົ ດ ໝ າ ຍ