ຄົນ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ຢູ່ເຮືອນດີຢູ່ເມືອງໂພນໂຮງແລ້ວຫຼາຍຄົນ

ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ ວັນທີ 21/9/2021 ອີກແລ້ວເດີ້ ເຮືອນດີເປັນເຫດ, ມີຶ້ດຽວທະລຸ 44 ຄົນ ເຮືອນດີເປັນ ເ ຫ ດ ແທ້ໆເດີ້ ເມືອງໂພນໂຮງ ແຈ້ງຜູ້ທີ່ໄປເຮືອນດີຢູ່ ບ້ານໂພນຫໍ່ ໃຫ້ໄປກວດຫາ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ດ່ວນ ຢູ່ຫ້ອງການປົກຄອງເມືອງ ທ່ານອາດເປັນຄົນ ແ ຜ່ ເ ຊື້ ອ