ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ຊ່ ວ ງ ໂ ຄ ວິ ດ ຫາເງິນຍາກເລີຍ ທຸ ບ ແວ່ນລົດແລ້ວ ລັ ກ ຊັບ

ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ພະແນກ ຕ ຳ ຫຼ ວ ດ ປກສ ເມືອງສີໂຄດ ຕະບອງ ໄດ້ຮັບ ແ ຈ້ ງ ຈາກ ປກສ ກຸ່ມສີຖານເໜືອ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວັນທີ 20 ກັນຍາ 2021 ໄດ້ ຈັ ບ ຄົນ ຮ້ າ ຍ ທີ່ ກໍ່ ເ ຫ ດ ທຸ ບ ແມ່ນລົດ ແລ້ວ ລັ ກ ຊັບໃນລົດນັ້ນ ເຊິ່ງ ເ ຫ ດ ການເກີດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 17 ກັນຍາ 2021 ຢູ່ ບ້ານອຸບມຸງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ຜູ້ ກ່ ຽ ວ ຂີ່ລົດຈັກ ຮອນດ້າຄລິກໄອ ສີສົ້ມດຳ ມາ ທຸ ບ ແວ່ນລົດ ໂຕ ໂຍຕ້າປຣາຣາໂດ ທີ່ຈອດໄວ້ແຄມທາງ ເມື່ອສຳເລັດ ແລ້ວຈຶ່ງ ໜີ ໄ ປ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຈຶ່ງນໍາ ຈັ ບ. ຜູ້ກໍ່ ເ ຫ ດ ຊື່ ທ້າວ ມີນາ ອາຍຸ 39 ປີ ປະຊາຊົນ ບ້ານ ພະຂາວ ເມືອງໄຊທານີ ພົບເຫັນຂໍ້ມູນ ຫຼັ ກ ຖານທີ່ ໃຊ້ກໍ ເ ຫ ດ ພ້ອມເງິນ 1.300.000 ກີບ, ມາ ດຳ ເ ນີ ນ ຄ ະ ດີ.

ຜູ້ ກ່ ຽ ວ ຮັ ບ ສາລະພາບວ່າ: ໃນວັນທີ 17 ກັນຍາ 2021 ຕົນໄດ້ໂທຊວນໝູ່ຄົນໜຶ່ງ ໄປຊອກ ທຸ ບ ແວ່ນລົດໃຫຍ່ 2 ຄັນ, ໄດ້ກະເປົາ 1 ໜ່ວຍ ແລະ ອີກຄັນໜຶ່ງໄດ້ກະເປົາ 1 ໜ່ວຍ ໃນກະເປົ໋າມີເງິນ 7 ລ້ານກີບ, 600 ຢວນ ແລະ ເອກະສານຈຳນວນໜຶ່ງ ຈິ່ງໄດ້ປັນເງິນກັນຈາກນັ້ນກໍ ແ ຍ ກ ຍ້ າ ຍ ກັນກັບ ບ້ານ, ເຊິ່ງຜ່ານມາເຄີຍ ທຸ ບ ແວ່ນລົດໃຫຍ່ມາແລ້ວ 10 ຄັ້ງ. ປັດຈຸບັນ ຄ ະ ດີ ດັ່ງກ່າວ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ໜ່ວຍງານວິຊາ ສະເພາະ ປກສ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ພວມເລັ່ງ ສື ບ ສ ວ ນ- ສ ອ ບ ສ ວ ນ ຂະຫຍາຍ ຜົ ນ ຊອກຫາກຸ່ມ ແ ກ້ ງ ຮ່ ວ ມ ຂ ະ ບ ວ ນ ການມາ ດຳເນີນ ຄ ະ ດີ ຕາມຂັ້ນ ຕອນຂອງ ກົ ດ ໝ າ ຍ.

Facebook Comments Box

Similar Posts