สาธุในความวิริยะอุตสาหะ ในการเพียรเผากิเลสของหลวงตานะครับ ใครสาธุ ขอให้สมหวัง ฝากติดตามเพจด้วยครับ, ที่ประเทศไทย

🙏🙏🙏 ความเพียรเผากิเลสของหลวงตา 🙏🙏🙏