ອາຊີບຈ້າງຄົນມາເປັນໝູ່ລາຍໄດ້ດີ

ຄັກແຫຼະແບບນິ ອາຊີບຢູ່ລ້າໆ ໄດ້ເງິນເດືອນເປັນແສນບາດ ສະໝັກນໍາແນ່ “ໂຊຈິ ໂມຣິໂມໂຕະ” ຫນຸ່ມຊາວຢີ່ປຸນ ໃນໄວອາຍຸ 38ປີ ໂດນການຮັບຈ້າງເປັນຫມູ່ຢູ່ນຳຊື່ໆ ໂຊຈິ ເລົ່າວ່າ ຫລັງຈາກໄດ້ ຕົ ກ ງານໃນ 4ປີກ່ອນ ໄດ້ເປີດບັນຊີໃນ ທະວິດເຕີ

ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການຢູ່ນຳລ້າໆ ໂດຍການໄປເປັນຫມູ່ ລູ ກ ຄ້າໃນເວລາໄປກິນເຂົ້າ ໄປຍ່າງຫລິ້ນ ໄປຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ສ່ອຍ ລວມທັງຮັບຟັງປັນຫາຕ່າງຂອງ ລູ ກ ຄ້າ, ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຄຳປືກສາ ບໍ່ເວົ້າບໍ່ລົມນຳ ຈົນຮອດຕອນນີ້ ມີຄົນ ຕິ ດ ຕາມ ທະວິດເຕີ ໂຊຈິ ຫລາຍເຖິງ 2ແສນຄົນ ແລະເຂົາໄດ້ໃຫ້ບໍລິການ ລູ ກ ຄ້າ

ມາແລ້ວຫລາຍກວ່າ 3ພັ ິນ ຄົນ ໂດຍມີຄົນມາຈ້າງ ຕົ ກ ຢູ່ມື້ລະ 2-3ຄົນ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຄົນເຫງົາ ບໍ່ກ້າທີ່ຈະໄປໃສ່ຄົນດຽວ ແລະຕ້ອງການໃຜຈັກຄົນມາຮັບຟັງ, ໂຊຈິ ຄິດໄລ່ຄ່າຈ້າງການຢູ່ນຳລ້າໆ ເທື່ອລະ 1ຫມື່ນເຢັນ ຫລື ປ ະ ມານ 2,900 ບາດ ບໍ່ລວມຄ່າອາຫານ ຫລືຄ່າລົດ ທີ່ ລູ ກ ຄ້າໄດ້ຈ່າຍໃຫ້