ກ້ອນຫີນແລະງູ

ຊາຍຄົນນີ້..ບໍ່ຮູ້ວ່າມີງູຢູ່ລຸ່ມ. ສ່ວນຜູ້ ຍິ ງ..ກໍ່ບໍ່ຮູ້ດ້ານເທິງ. ມີກ້ອນຫີນທັບຕົນຜູ້ຊາຍຢູ່, ຜູ້ຍິງຄິດຢູ່ໃນໃຈວ່າ..ຂ້ອຍຈະ ຕົ ກ ລົງໄປແລ້ວ. ປີນຂຶ້ນກໍບໍ່ໄຫວ ແຖມງູຈະກັດອີກ. ເຈົ້າເປັນຜູ້ຊາຍ..ເປັນຫຍັງເຈົ້າບໍ່ ພ ະ ຍາຍາມອອກ ແ ຮ ງ ຕື່ມອີກໜ້ອຍໜຶ່ງ? ຊາຍຄົນນັ້ນຄິດໃນໃຈວ່າ .ໂອຍຍຍ ເ ຈັ ບ ແ ຮ ງ ຈະບໍ່ໄຫວແລັວ ເຈົ້າຊ່ວຍອອກ ແ ຮ ງ ປີນຂຶ້ນມາອິດໜຶ່ງໄດ້ບໍ?

ອັນນີ້ສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ..ຄວາມກົດດັນທີ່ອີກຝ່າຍໄດ້ຮັບ ເຮົາມັກບໍ່ເຫັນຄວາມ ເ ຈັ ບ ປ ວ ດ ທີ່ເຮົາພົບ ເຂົາກໍ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນຄືກັນ. ຊີວິດກໍ່ເປັນແບບນີ້ແຫຼະ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງວຽກ ເລື່ອງຄອບຄົວ ເລື່ອງ​ຄວາມ​ຮັກ ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງກ່ຽວກັບຫມູ່ເພື່ອນ, ພ ະ ຍາຍາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ ເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ ຄິດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ໝັ່ນປຶກສາຫາລືກັນ ລົມກັນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນກົດດັນ ພຽງເທົ່ານີ້..ຊີວິດຈະມີຄວາມສຸກ