ພໍ່ແມ່ຕາຍປະເລີຍຫາລ້ຽງຊີບຕົນເອງສົ່ງຕົນເອງຮຽນ

ໜຸ່ມໃຈແຂງອີກຄົນໜຶ່ງຄື ນ້ອງ “ເອກ” ເພາະລາວຢູ່ຄົນດຽວ. ເຮັດໃຫ້ ປ ະ ຊາຊົນໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງໄດ້ ປ ະ ສານກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ເຂົ້າໄປໂອ້ລົມກັນ ແລະ ພົບເຫັນວ່າ ນ້ອງ ເອກ ຕ້ອງໄດ້ຫາເງິນເພື່ອສົ່ງຕົນເອງໄປຮຽນ ໂດຍການລີດຜ້າ ສອງສາມຜືນ

ເພື່ອຫາເງິນມານຳໃຊ້ໃນຊີວິດທຸກໆມື້ ພໍ່ແມ່ຂອງນ້ອງໄດ້ເສຍຊີວິດໄປດົນນານແລັວ. ນອກຈາກນີ້ຍັງບໍ່ມີຊັບສິນສົມບັດເຫລືອໄວ້ໃຫ້ ເຫລືອໄວ້ພຽງເຮືອນ ບ່ອນ​ທີ່​ລາວ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ກໍ່ເປັນເຮືອນເຊົ່າ​​ ຕອ້ງດີ້ນລົນ ຫາທຸກວິທີ ຫາເງິນເພື່ອຈະໄດ້ມີບອ່ນອາໄສ ຂາຍເຄື່ອງອອນໄລນ໌ ຫຼື

ຖ້າໃຜຕ້ອງການໃຫ້ລາວເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ລາວພ້ອມທີ່ຈະເຮັດດີທີ່ສຸດ. ລາວຈະໃຊ້ເວລາຫຼັງຈາກເລີກໂຮງຮຽນເພື່ອເຮັດຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການລ້າງລົດ ຊາວບ້ານໃນເຂດນັ້ນເລົ່າເລື່ອງຂອງລາວ ທຸກຄົນເວົ້າເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ ລາວເປັນຄົນດີ.

ແຕ່ລາວບໍ່ມີພໍ່ແມ່ຕັ້ງແຕ່ຍັງນ້ອຍ ແລະ ຍັງໄດ້ເຮັດວຽກທຸກໆມື້ ຈົນບໍ່ມີເວລາພັກຜ່ອນ ລາວເປັນຄົນດຸໝັ່ນຫຼາຍ. ສ່ວນເລື່ອງອາຫານຈະມີຄົນມາແບ່ງປັນເລື້ອຍໆ. ເຮັດໃຫ້ຄົນໃນຊຸມຊົນຮັກແພງ ແລະ ເອົາສິ່ງທີ່ ຈຳ ເປັນມາຊ່ວຍເຫລືອເທົ່າທີ່ຈະຊ່ວຍໄດ້

ຊ່ວງແມ່ລາວເສຍຊິວິດໃຫມ່ ລາວເກືອບບໍ່ມີທຶນ ຕ້ອງໄປເພິ່ງພາເພື່ອນບ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫົວຫນ້າ ໝູ່​ບ້ານ​ຍັງ​ໃຫ້​ລາວ ກູ້ ​ຢື ມ ​ເງິນ​ມາຈັດງານໃຫ້ແມ່ ນ້ອງ​ເວົ້າ​ວ່າ ປ ະ ຈຸ​ບັນນ້ອງ​ໄດ້​ທຳ​ມາ​ຫາ​ກິນ​ຢູ່​ຄົນ​ດຽວ. ທີ່ ປ ະ ເທດໄທ