ເຈົ້າຂອງໄກ່ຕີກັນເອງທີ່ສະໜາມໄກ່ຕີ

ຕີກັນຍ້ອນຕໍ່ໄກ່ມ່ວນຫຼາຍ ຢູ່ສະໜາມໄກ່ລະວັງເດີພີ່ນ້ອງ, ເດືອນມັງກອນ 2022 ທີ່ຫວຽດນາມ