ພິທີເຜົາງູໃຫຍ່ຕາຍກັບສູ່ເມືອງບາດານ

ງູໃຫຍ່ ຕ າ ຍ ທີ່ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ທຳພິທີເຜົາໂດຍອາຈານ ແລະຜູ້ທີ່ເຊື່ອ ພ ະ ຍານາກ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ນຳເອົາເທົ່າກະດູກລົງລອຍນ້ຳຂອງ ກັບສູ່ເມືອງບາດານ ໃຜກົດໄລ້ກົດແຊຂໍໃຫ້ສຸກສົມຫວັງທຸກ ປ ະ ການ, ເດືອນມັງກອນ 2022