ທາມໄລນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 2021

– ຫ້ອງແຖວບ້ານໂນນຫວາຍ ເມືອງໄຊເຊດຖາ ໜ່ວຍ 34 ຮ່ອມ 7 (ບ່ອນຢູ່ອາໃສຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ)
– 16 ພຶດສະພາ 2021 ໄປຫ້ອງແຖວບ້ານທາດຫຼວງໃຕ້ ຮ່ອມຫຼັງທາດຫຼວງ

– 17-18 ພຶດສະພາ 2021 ຫ້ອງແຖວ ບ້ານເມືອງນ້ອຍ ເມືອງໄຊເຊດຖາ ຮ່ອມ 5 (ຫຼັງໂຮງຮຽນກົດໝາຍ)
– 19 ພຶດສະພາ 2021 ຫ້ອງແຖວບ້ານດົງຄຳຊ້າງ ຕິດກັບຮ່ອມ 10 ເສັ້ນທາງໃຫຍ່ໂຮງຮຽນການເງິນດົງຄຳຊ້າງ (ສ່ວນຂໍ້ມູນອື່ນໆແມ່ນຍັງຢູ່ໃນການສອບຖາມ ແລະ ເກັບກຳຈາກທາງຄະນະສະເພາະກິດ)

ຖ້າຢູ່ເຮືອນ ບໍ່ອອກໄປໃສກໍ່ບໍ່ສ່ຽງຕິດເຊື້ອ ແລະ ກາຍເປັນຜູ້ແຜ່ເຊື້ອຫາກເຮົາຍັງຖືເບົາ ຍັງອອກໄປຫຼິ້ນ ໄປຫາບຸກຄົນອື່ນ ການແຜ່ລະບາດກໍ່ຍັງຄົງມີເລື້ອຍໆ ແລະ ລ໋ອກດາວກັນຕໍ່ ບ້ານໃດຕິດກໍ່ຂຶ້ນບັນຊີບ້ານສີແດງ ແລະ ກໍ່ຈະມີຂຶ້ນມາອີກຫາກຍັງ #ອອກຈາກບ້ານໂດຍທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ