ແຈ້ງການເລື່ອງການຮຽນ-ການສອນແລະ​ສອບເສັງສຳລັບຈົບຊັ້ນ ປ.​5,​ ມ.4​ ແລະ​ ມ.7

ຫ້ອງການກະຊວງ​ສຶກສາທິການ​ ແລະ​ ກິລາ​ ອອກແຈ້ງການເລື່ອງ ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ​ ສອບເສັງສຳລັບຈົບຊັ້ນ ປ.​5,​ ມ.4​ ແລະ​ ມ.7