ແຈ້ງການຍົກເລີກອາກອນລາຍໄດ້ເງິນເດືອນ 3 ເດືອນທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນ

ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກແຈ້ງການຕົກລົງ ແລະ ຊີ້ນໍາຂອງກອງປະຊຸມນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອເປັນການຜ່ອນຄາຍມາດຕະການສວນໃດໜຶ່ງ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ພາກການຜະລິດ-ທຸລະກິດ, ປະຊາຊົນ,ພະນັກງານ, ທະຫານ-ຕຳຫຼວດ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ເຊິ່ງມີບັນດານະໂຍບາຍໃຫມ່, ສືບຕໍ່ບາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການດັ່ງນີ້: