ມີຫມູ່ຫນ້ອຍແຕ່ຈິງໃຈດີກວ່າມີຫມູ່ຫລາຍແຕ່ບໍ່ເປັນຕາຫຍັງຈັກຢ່າງ

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ “ເວົ້າເລື້ອງຫມູ່ ມັນມີແຕ່ຈັກຄົນຫນຶ່ງດອກທີ່ບໍ່ເຄີຍດູຖູກເຮົາ..ແລະບໍ່ເຄີຍມອງຂ້າມເຮົາ ເຖິງເຮົາຈະມີພາບລັກບໍ່ດູດີຄືຄົນອື່ນກໍ່ຢ່າ..ແຕ່ມັນກະເອີ້ນເຮົາວ່າສ່ຽວແບບເຕັມປາກແລະຈິງໃຈ ແຕ່ບາງຄົນເປັນຫມູ່ຍ້ອນແຄ່ຮັກສານ້ຳໃຈເຮົາແລະບໍ່ຢາກໃຫ້ຄົນອື່ນເບິ່ງອອກຊື່ຊື່

ວ່າບໍ່ຢາກຄົບເຮົາ ແຕ່ໃນໃຈດູຖູກເຮົາ..ເຫັນເຮົາດີແນ່ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເຮົາມີເງິນເທົ່ານັ້ນ…ຮືມມມ ນັບມື້ເຈົ້າແຫ່ງໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແຕ່ຫມູ່ເຈົ້າຈະແຫ່ງເຫລືອຫນ້ອຍລົງ ແຕ່ບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງ..ທີ່ເຫລືອຢູ່ນັ້ນຄືຫມູ່ທີ່ຈິງໃຈ ມີຫມູ່ຫນ້ອຍແຕ່ຈິງໃຈ ດີກວ່າມີຫມູ່ຫລາຍແຕ່ບໍ່ເປັນຕາຫຍັງຈັກຢ່າງ..”

Facebook Comments Box

Similar Posts