ພາເມຍນ້ອຍໄປເບີ່ີງເຕະບານແຕ່ເມຍໃຫຍ່ເຫັນໃນໄລ້ສົດ

ພີ່ນ້ອງ ສປປລາວ ເຮົາຢ່າຫາເຮັດເດີພາເມຍນ້ອຍໄປເບີ່ີງເຕະບານແຕ່ເມຍເບີ່ງບານໄລ້ສົດບານຢູ່ເຮືອນເຫດເກີດຢູ່ ສສຫວຽດນານ ຄວາມຈີງ, ເດືອນພືດສະພາ 2022