ເຊື້ອພະຍາດຝີຕຸ່ມລີງມີການແຜ່ລະບາດຜ່ານການ ສ ຳ ຜັດ

ໃນວັນທີ 23 ພຶດສະພາ 2022 ວ່າ: ອົງການ ອະນາໄມໂລກ (WHO) ຢືນຢັນ ພົບຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອພະຍາດຝີຕຸ່ມລີ ງ (monkeypox) ຫລາຍກວ່າ 92 ຄົນ ຢ່າງໜ້ອຍໃນ 12ປະເທດ

ໂດຍມີ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ຕິ ດ ເຊື້ອອີກ 28 ຄົນ ແລະ ຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ ມີທ່າອ່ຽງ ເພີ່ມຂຶ້ນອີກ. ອົງການ ອະນາໄມໂລກ (WHO) ຍັງໄດ້ລາຍງານວ່າ ເຊື້ອພະຍາດຝີຕຸ່ມ ລີ ງ ມີການແຜ່ລະບາດຜ່ານການ ສ ຳ ຜັດ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ີ້ ພົບຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໃນເອີຣົບ ຈຳນວນ 9 ປະເທດ ລວມທັງ ພົບໃນ ສ.ອາເມລິກາ, ການາດາ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ.