ບໍ່ໄດ້ເງີນຊົດເຊີຍປະຊາຊົນຈື່ງພາກັນປະທ້ວງ

ໃນວັນທີ່ 20 ພຶດສະພາ 2022 ນີ້ ມີຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກ ຊື່ Ais hawj niam : ໄດ້ໂພສ ຫລື ໄລນ໌ສົດ ວ່າ ບໍລິສັດ ອໍໂຕມາຍນີ້ງ ຈຳກັດ ໄດ້ ບຸກຂຸດຄົ້ນເເຮ່ເຫລັກ ກາຍເຂດທີ່ລົງລາຍເຊັນ.. ເຊີ່ງໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປຂຸດສວນໄຮ່ປະຊາຊົນທີ່ປູກພືກຫມາກໄມ້ ແລະ ປູກ ມັນຕົ້ນ…ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫວື ນັງບໍ່ມີການລົງລາຍເຊັນ ມອບຫມາຍໃຫ້ຂຸດຄົ້ນ…

ບໍລິສັດໄດ້ໄປຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເຫລັກຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ທາງຂັ້ນເທິງໄດ້ເຫັນດີອະນຸມັດ ແລະ ເຫັນດີຈາກດີນສ່ວນຂອງປະຊາຊົນຈຳນວນຫນື່ງ (ໝາຍຄວາມວ່າ ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ໄດ້ເຫັນຕົກລົງກັນໄວ້ ໂດຍມີການເສຍຄ່າຊົດເຊີຍຖືກຕ້ອງຕາມຂັ້ນເທິງແຈ້ງການມາ).. ແຕ່ພໍມາຂຸດແລ້ວ ບໍລິສັດກໍ່ໄດ້ລະເມີດ ຂຸດກາຍຂອບເຂດທີ່ຕົກລົງກັນ ແລະ ເຈົ້າບໍລິສັດຍັງລັກຂູດມັນຕົ້ນຂອງເຈົ້າດີນນີ້ອີກ (ຕາມສ່ຽງໄລສົດ)..

ເຈົ້າຂອງດີນສວນໄຮ່ຈື່ງໄດ້ໄລນສົດ ຂໍຄວາມເປັນທຳ.. ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ບໍລິສັດຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍຕາມໃບແຈ້ງການຂອງການຊົດເຊີຍຂອງທ່ານເຂົ້າແຂວງ ແລ້ວເລື່ອງຈົບ..ແຕ່ບໍລິສັດບໍ່ຍອມຈ່າຍ.. ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າດີນສວນໄຮ່ ມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ທັງບໍລິສັດກໍ່ໄດ້ນຳເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕຳຫລວດ

ເຂົ້າໄປໃນເຂດດັ່ງກ່າວ.. ເຫດການນີ້ແມ່ນເກີດຢູ່ ເມືອງລ່ອງແຈ້ງ, ແຂວງໄຊສົມບູນ ..ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຂໍໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຊ່ວຍພິຈາລະນາແກ້ໄຂຊ່ວຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ຕາດຳໆ ທີ່ອາໄສແຕ່ການປູກພືກປູກຫມາກໄມ້ລ້ຽງຊີວິດ..