ຜົນວິໄຈນອນຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ສະໝອງເສື່ອມ

ຜົນການວິໄຈພົບວ່າ ການນອນຫຼາຍເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ສະໝອງເສື່ອມໄວກວ່າປົກກະຕິ! ຜົນງານວິໄຈ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລເວດເທິນ ອອນແທລິໂອ (University of Western Ontario) ທີ່ນໍາຜົນການວິໄຈວ່າ: ການນອນຫຼາຍເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ສະໝອງເສື່ອມໄວກວ່າປົກກະຕິ ເຊິ່ງໄດ້ຕີພິມໃນວາລະສານ Sleep ເຊິ່ງເປັນວາລະສານຊື່ດັງຂອງໂລກທີ່ເຜີຍແຜ່ເນື້ອຫາກ່ຽວກັບການນອນຫລັບ, ຢານອນຫລັບ ແລະ ການວິໄຈກ່ຽວກັບຊີວິດ. ໂດຍການວິໄຈດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າເປັນການວິໄຈກ່ຽວກັບການນອນຫລັບທີ່ໃຫຍ່ລະດັບໂລກ ຍ້ອນວ່າມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທົດສອບຫຼາຍກວ່າ 10.000 ຄົນ ແລ້ວຜົນການສຶກສາການນອນຫລັບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:

ຄົນທີ່ນອນຫລັບໂດຍສະເລ່ຍໃນລະຫວ່າງ 7-8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ຄືນ ຈະມີຄວາມສາມາດໃນການຮັບຮູ້ ໄດ້ດີກວ່າຄົນທີ່ນອນຫລັບໜ້ອຍກວ່າ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າໃນໄລຍະເວລານີ້ ເຊິ່ງຜົນການວິໄຈໃນຄັ້ງນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ນ່າສົນໃຈຫຼາຍໆ ຍ້ອນວ່າຄົນທີ່ນອນຫຼາຍກວ່າມື້ລະ 7-8 ຊົ່ວໂມງນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ສະໝອງມີຄວາມຈໍາ, ຄວາມສາມາດໃນການໃຫ້ເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເວົ້າຫຼຸດລົງ ຈາກປົກກະຕິ. ສິ່ງນີ້ ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ: ຄົນທີ່ນອນຫຼາຍເກີນໄປຈະມີໂອກາດເປັນໂລກຄວາມຈື່ຈໍາເສື່ອມເຖິງສອງເທົ່າຈາກປົກກະຕິນັ້ນເອງ ນອກຈາກນັ້ນ ສະໝອງຈະເຮັດໜ້າທີ່ບົກພ່ອງເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ຜົນການວິໄຈດັ່ງກ່າວ ຍັງສອດຄ່ອງກັບການສຶກສາທາງດ້ານການແພດຕ່າງໆ ທີ່ບອກວ່າ ການນອນຫຼາຍເກີນໄປບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍເຊັ່ນ:

ເຮົາເຄີຍສັງເກດຕົນເອງບໍວ່າ ເມື່ອເຮົານອນຫຼາຍເກີນໄປຈາກຊົ່ວໂມງປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ເວລາຕື່ນຂຶ້ນມາ ຮູ້ສຶກບໍ່ສົດຊື່ນ, ແຕ່ກົງກັນຂ້າມຮູ້ສຶກວ່າ ເຈັບຫົວແລ້ວບໍ່ຮູ້ສາເຫດວ່າເປັນຫຍັງ. ພ້ອມນີ້, ການນອນຫຼາຍເກີນຄວນ ຍັງພາໃຫ້ເກີດໂລກ ຕ່າງໆໄດ້ເຊັ່ນ: ສ່ຽງເປັນໂລກຊຶມເສົ້າ, ໂລກເບົາຫວານ,ໂອກາດມີລູກຍາກ, ໂລກຫົວໃຈ, ເສຍຊີວິດກ່ອນໄວອັນຄວນເປັນຕົ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຄວນນອນໃຫ້ພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍ ດີທີ່ສຸດຄວນນອນມື້ລະ 7-8 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ອອກກໍາລັງກາຍຢ່າງເປັນປະຈໍາ ກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາແຂງແຮງ.