ຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ ທັງ 6 ຄົນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວັນທີ 23/6/2021 ລາຍລະອຽດຜູ້ຕິດເຊື້ອໃຫມ່ ທັງ 6 ຄົນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມື້ນີ້