ສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ19 ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ

ທຸກໆຂັ້ນຕອນຂອງການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ. ຜູ້ທີ່ເກັບເງິນ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຫັນດີຈ່າຍເງິນແມ່ນມີຄວາມຜິດ. ການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ປອດໄພ ແລະ ໄດ້ປະສິດທິຜົນຕ້ອງສັກຢູ່ຈຸດບໍລິການເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າມີບຸກຄົນໃດແອບອ້າງ ຫລືໂຄສະນາວ່າສາມາດຈັດສັນ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ກັບທີ່ ໃຫ້ທ່ານ ແຈ້ງຫາກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສາຍດ່ວນ 166/165 ທັນທີ.

ນອກຈາກທ່ານ ຈະເສຍເງິນແລ້ວ, ວັກຊີນ ທີ່ທ່ານ ໄດ້ຮັບແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຄວາມອັນຕະລາຍຕໍ່ຕົວຂອງທ່ານ. ສູ້ໆ, 4 ໂມງ ຂອງເຊົ້າວັນທີ 22 ມິຖຸນາ 2021 ຢູ່ໂຮງຫມໍເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ, ມີປະຊາຊົນມານັ່ງຖ້າລໍເອົາບັດຄີວສັກວັກຊີນ ກັນພະຍາດປ້ອງກັນໂຄວິດ-19
ເຕັມເຕັ້ນເລີຍ.

Facebook Comments Box

Similar Posts