ໝາກມ່ວງຫິມະພານມີລາຄາເພີ່ມຂື້ນແຕ່ຍັງຂາດຄົນປູກໝາກມ່ວງຫິມະພານ

ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ຄອບຄົວຕົວແບບການປູກໝາກມ່ວງຫິມະພານ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທ່ານ ລຳແກ້ວ ແສງໜູທອງ ເຈົ້າເມືອງໆນອງ ພ້ອມຄະນະໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ ແລະຕິດຕາມເບິ່ງຕົວຈິງການປູກຕົ້ນໝາກມ່ວງຫິມະພານຂອງຄອບຄົວ ທ້າວ ອາພອຍ ບ້ານທ່າເທ ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຊຶ່ງແມ່ນຄອບຄົວໜຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມຕື່ນຕົວ ຫັນມາຜະລິດກະສິກຳ ກໍຄືການປູກພືດໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອສ້າງເສດຖະກິດຄອບຄົວ. ສຳລັບການປູກຕົ້ນໝາກມ່ວງຫິມະພານຂອງຄອບຄົວທ້າວ ອາພອຍ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນປູກແຕ່ປີ 2015 ໃນເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 3 ເຮັກຕາ, ມີແຮງງານຕົ້ນຕໍ 5 ຄົນ ຊຶ່ງໃນປີ 2020 ສາມາດນຳເອົາຜົນຜະລິດຂາຍສ້າງລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 5 ລ້ານກີບ,

ສະເລ່ຍກິໂລລະ 5.000 ກີບ ແລະ ມາຮອດປີ 2021 ກໍໄດ້ເລີ່ມເກັບຜົນຜະລິດນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ ເປັນຕົ້ນມາ ສາມາດຂາຍໄດ້ແລ້ວ 3 ລ້ານກີບ ໂດຍລາຄາແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປີກາຍເຖິງທົບເຄິ່ງຄືຂາຍກິໂລລະ 10.000 ກີບ. ການປູກໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ຖືກກັບເຕັກນິກເທົ່າທີ່ຄວນ ເພາະປູກໃນໄລຍະ 4X4 ແມັດ ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດບໍ່ສູງ ຊຶ່ງຕາມເຕັກນິກແລ້ວແມ່ນ 8×8 ແມັດ ຈະໄດ້ຮັບຜົນດີ ສະເລ່ຍແມ່ນຕົ້ນໜຶ່ງຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດປະມານ 25 ກິໂລຕໍ່ປີ,

ທາງດ້ານການຈຳໜ່າຍ ກໍຍັງພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເພາະຍັງບໍ່ມີຕະຫຼາດຮອງຮັບຢ່າງເປັນລະບົບເທື່ອ. ນອກຈາກປູກຕົ້ນໝາກມ່ວງຫິມະພານແລ້ວ ຄອບຄົວດັ່ງກ່າວ ກໍຍັງໄດ້ປູກຕົ້ນຢາງໂບງມີ 8 ເຮັກຕາ, ຢາງພາລາ 4,5 ເຮັກຕາ, ມີເນື້ອທີ່ນາ 1 ເຮັກຕາ, ໄດ້ເຮັດຝາຍກັ້ນນ້ຳເພື່ອລ້ຽງປາຫຼົດ 1 ແຫ່ງ ແລະລ້ຽງງົວຈຳນວນ 27 ໂຕ. ສຳລັບໃນແຜນຕໍ່ໜ້າ, ທ່ານ ອາພອຍ ກໍຈະໄດ້ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກໝາກມ່ວງຫິມະພານອອກຕື່ມອີກ, ພ້ອມປູກພືດທາດແປ້ງຊະນິດຕ່າງໆ ທັງນີ້ກໍເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ.

ຂໍ້ມູນຂ່າວຈາກ ສະຫວັນນະເຂດ

Facebook Comments Box

Similar Posts