ພະຍາດຜິວໜັງອັກ ເ ສ ບ ຕິດຕໍ່ງົວສູ່ຄວາຍແລ້ວ

ຄໍາມ່ວນ ເກີດການລະບາດພະຍາດຜິວໜັງອັກ  ເສ ບ ຕິດຕໍ່ງົວ-ຄວາຍໃນທົ່ວແຂວງ ທ່ານ ບຸນຈັນ ໄຊປັນຍາ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈໍາແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ຜູ້ສື່ຂ່າວທ້ອງຖິ່ນວ່າ: ການລະບາດຂອງພະຍາດຜີວໜັງອັກ ເ ສ ບ ຕິດຕໍ່ງົວ-ຄວາຍປັດຈຸບັນພາຍໃນແຂວງຄໍາມ່ວນແມ່ນມີການລະບາດຫຼາຍ, ໄວ ແລະ ແຜ່ລາມອອກເປັນບໍລິເວນກວ້າງ ຊຶ່ງສະພາບການລະບາດດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເລີ່ມແຕ່ຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາທີ່ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ. ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ການລະບາດຂອງພະຍາດໄດ້ແຜ່ລາມກວມເອົາ 8 ເມືອງ ມີ 140 ບ້ານ ມີຈໍານວນສັດທີ່ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ 6.013 ໂຕ ໃນນັ້ນມີງົວຈໍານວນ 6.005 ໂຕ, ຄວາຍຈໍານວນ 8 ໂຕ, ປິ່ນປົວດີຈໍານວນ 4.276 ໂຕ ໃນນັ້ນມີງົວຈໍານວນ 4.274 ໂຕ, ຄວາຍ ຈໍານວນ 2 ໂຕ, ຈໍານວນສັດທີ່ ຕ າ ຍ ຍ້ອນພະຍາດມີຈໍານວນ 67 ໂຕ, ໃນນັ້ນມີຈໍານວນ 64 ໂຕ, ຄວາຍຈໍານວນ 3 ໂຕ. ສ່ວນເມືອງທີ່ກວດພົບວ່າມີຈໍານວນສັດປະເພດງົວຕິດເຊື້ອຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນເມືອງເຊບັ້ງໄຟມີເຖິງ 3.024 ໂຕ, ປິ່ນປົວດີ 2.144 ໂຕ, ຕ າ ຍ 4 ໂຕ, ສໍາລັບເມືອງມະຫາໄຊ ແລະ ເມືອງຄູນຄໍາ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການລາຍງານເທື່ອ.

ຕໍ່ກັບສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ທາງຂະແໜງລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງກໍຄືພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງກໍໄດ້ລາຍງານສະພາບການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ກັບຫ້ອງວ່າການແຂວງໄດ້ຮັບຮູ້ໃນນາມສາຍຂວາງ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ໃນນາມສາຍຕັ້ງຂອງຕົນໄດ້ຮັບຮູ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ທ່ານຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ປະຈໍາແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ສໍາລັບມາດຕະການຄວບຄຸມ ແລະ ການເຝົ້າລະວັງທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄື: ໄດ້ອອກແຈ້ງການຂອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ສະບັບເລກທີ 654 /ກປຂ, ລົງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 2021 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນພະຍາດຜີວໜັງອັກ ເ ສ ບ ງົວ-ຄວາຍພາຍໃນແຂວງຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນຍັງໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຂອງຫົວໜ້າກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ສະບັບເລກທີ 1263/ ກລປ, ລົງວັນທີ 28 ພຶດສະພາ 2021 ວ່າດ້ວຍການຫ້າມນໍາເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານຊົ່ວຄາວສັດໃຫຍ່ງົວ-ຄວາຍລະຫວ່າງປະເທດກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ, ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາການສົ່ງຜ່ານສັດທີ່ຜ່ານແຂວງຢ່າງເຂັ້ມງວດ,

ຢຸດການເຄື່ອນຍ້າຍສັດປະເພດງົວ-ຄວາຍລະຫວ່າງເມືອງ ຫາ ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ຫາ ບ້ານ ຊົ່ວຄາວ, ເອົາໃຈໃສ່ກວດກາ, ຄຸ້ມຄອງການຂ້າສັດ, ຄົວສັດຕາມໂຮງ ຂ້ າ ສັດນ້ອຍ ແລະ ບ່ອນ ຂ້ າ ສັດຍ່ອຍຢ່າງເຂັ້ມງວດບໍ່ໃຫ້ມີການ ຂ້ າ ສັດຢ່າງຊະຊາຍ, ບ່ອນ ຂ້ າ ສັດ ຫຼື ຄົວສັດຍ່ອຍທີ່ບໍ່ມີເອກະສານອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງແມ່ນສັ່ງຢຸດການເຄື່ອນໄຫວ. ສົມທົບກັບຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງກໍຄືສັດຕະວະແພດເມືອງລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ໃນການປ້ອງກັນ, ການປິ່ນປົວ, ການນໍາໃຊ້ຢາ, ການສະກັດກັ້ນພະຍາດສັດ ແລະ ການຮັກສາສຸຂະພາບສັດຂອງຕົນໃຫ້ແຂງແຮງ. ປັດຈຸບັນທາງພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ໄດ້ສະເໜີຫາສາຍຕັ້ງກໍຄືກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານງົບປະມານຈໍານວນໜຶ່ງແລ້ວເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນການຈັດຊື້ຢາ ຂ້ າ ເຊື້ອ, ຢາຕ້ານເຊື້ອ ແລະ ຢາປິ່ນປົວພະຍາດສັດທີ່ກໍາລັງລະບາດພ້ອມທັງຂໍທິດຊີ້ນໍາ ແລະ ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການ-ການຄວບຄຸມ ແລະ ສະກັດກັ້ນການລະ ບາດພະຍາດດັ່ງກ່າວ.

ຂໍ້ມູນຂ່າວຈາກ ປະຊາຊົນ