ໄຄຫີນປອມເຮັດດ້ວຍເຈ້ຍຂີ້ທິດຊູ້ບົດ

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ ພີ່ນອ້ງເອີຍ ໄຄຫີນປອມມີລະເດີ້

ເອື້ອຍໄພ້ຂອ້ຍຊື້ຢູ່ຄີວລົດ ຫຼວງພະບາງ ມື້ວານນີ້

ຖືກໄຄປອມເຈ້ຍຂີ້ທິດຊູ້ບົດ ຊ່ວຍແຊຕໍ່ໄປໃຫ້

ຫຼາຍຄົນເບີ່ງແດ່ເດີ ເພື່ອນໆ, ເດືອນມິຖຸນາ 2022