ສາວຊາວລາວບໍ່ໄດ້ກັບບ້ານເກີດຊ້ຳເພາະ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຈະພາໄປຫາຜົວຄືນ

ສາວລາວກັບລູກອີກ 2 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອແລ້ວຈາກຫນ່ວຍງານ ພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງມະນຸດ ຈັງຫວັດຫນອງຄາຍ. ຍິງຊາວລາວ ອາຍຸ 26 ປີ ໄດ້ສາມີເປັນຄົນໄທ ຫອບລູກຊາຍ 2 ຄົນ ອາຍຸ 3 ປີ ກັບອີກຄົນອາຍຸ 2 ເດືອນ ຈາກຍະໂສທອນ ຫນີກັບ ສປປ.ລາວ. ວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 21 ເວລາປະມານ 14:00 ນາທີ ຕາມທີ່ມີໂລກໂຊຊ່ຽວ ໄດ້ມີການແຊຣ໌ພາບສາວຊາວລາວ ແລະ ລູກນ້ອຍ 2 ຄົນທີ່ຫອບລູກ 2 ຄົນ ອາຍຸ 3 ປີ ແລະ ອາຍຸ 2 ເດືອນ ຢູ່ບໍລິເວນສາລາຫນ້າດ່ານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ຂົວມິດຕະພາບຫນອງຄາຍ ຢູ່ໃນບໍລິເວນຫນ້າດ່ານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຂົວມິດຕະພາບຫນອງຄາຍ

ໄດ້ເຂົ້າກວດສອບຂໍ້ມູນ ຮູ້ຊື່ວ່າ ນາງພິດສະໄຫມ ສອນສຸພາບ (ແອນ) ອາຍຸ 26 ປີເປັນຊາຍ ສປປ.ລາວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີເອກະສານການເຂົ້າເມືອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຊຶ່ງໄດ້ມາອາໄສຢູ່ກັບສາມີຊາວໄທ ຢູ່ ອຳເພີເລິງນົກທາ ຈັງຫວັດຍະໂສທອນ ຫລັງໄດ້ ຜິ ດ ຖ ຽ ງ ກັບສາມີ ອາຍຸ 23 ປີ ຈຶ່ງຫອບລູກນ້ອຍເພດຊາຍ 2 ຄົນ ເດີນທາງອອກຈາກອຳເພີເລິງນົກທາ ຈັງຫວັດຍະໂສທອນ ເຖີງ ຈັງຫວັດຫນອງຄາຍ ເມື່ອວັນທີ 21:00 ນາທີ ໂດຍມີເງີນຕິດຕົວ 800 ບາດໄດ້ນັ່ງລົດຕູ້ໂດຍສານ ຈາກ ຈັງຫວັດຍະໂສທອນ ມາລົງ ຈັງຫວັດຣ້ອຍເອັດ ມາຫາ ອຸດອນທານີ ເຖີງ ຈັງຫວັດຫນອງຄາຍ ເມື່ອເວລາ 21:00 ນາທີ

ໄດ້ພາລູກເຂົ້າພັກໂຮງແຮມແຫ່ງຫນຶ່ງ ໃນ ຈັງຫວັດຫນອງຄາຍ ຈາກນັ້ນວັນນີ້ 22 ກໍລະກົດ 2021 ເວລາ 08:00 ນາທີ ໄດ້ນັ່ງລົດສາມລໍ້ເຄື່ອງກັບລູກນ້ອຍມາລົງທີ່ ດ່ານກວດຂົວມິດຕະພາຍໄທ-ລາວ. ພາຍຫລັງຈາກເຖີງ ຫນ້າດ່ານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຂົວມິດຕະພາບໄທ-ລາວ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ຕມ. ຫນ້າດ່ານ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈຶ່ງຖາມຫາເອກສານຂອງທັງສາມແມ່ລູກທີ່ຈະຂ້າມຝັ່ງ ແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍນັ້ນມີເອກະສານບັດປະຈຳຕົວຄົບ ໃນສ່ວນເດັກ 2 ຄົນ ອາຍຸ 3 ປີ ກັບອາຍຸ 2 ເດືອນ

ມີພຽງໃບເກີດເຊີງເຈົ້າຫນ້າທີ່ໄດ້ແນະນຳໃຫ້ໄປກຽມ “ເອກະສານຂອງເດັກໃຫ້ຄົບ ຫລື ໃຫ້ພໍ່ຂອງເດັກນ້ອຍ ເຊັນຍິນຍອມໃຫ້ ຖື ກ ຕ້ອງ” ສອບຖາມໄປຍັງ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ດ່ານກວດຄົນເຂົ້າເມືອງຂົວມິດຕະພາບໄທ-ລາວ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຫນ້າດ່ານ ຈຶ່ງໄດ້ປະສານເຈົ້າຫນ້າທີ່ ພັດທະນາສັງຄົມແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງມະນຸດ ຈັງຫວັດຫນອງຄາຍ ເບື້ອງຕົ້ນເຈົ້າຫນ້າທີ່ພັດທະນາສັງຄົມແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງມະນຸດ ໄດ້ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫລືອໂດຍເວົ້າກັບສາມີ ຂອງນາງພິດສະໄຫມ ເຊິ່ງເປັນພໍ່ຂອງເດັກນ້ອຍທັງສອງຄົນຮູ້ວ່າ ຜິ ດ ຖຽງກັນ

ໂດຍບໍ່ມີການທຳ ຮ້ າ ຍ ຮ່ າ ງ ກາຍກັນພຽງແຕ່ ຜິ ດ ຖ ຽ ງ ກັນເວລາສາມີດື່ມເຫຼົ້າ ແລະ ດ່ າ ເມຍ ຈຶ່ງເກີດຄວາມນ້ອຍໃຈ ແລະ ທົນບໍ່ໄຫວເລີຍຫອບລູກຈະກັບບ້ານເກີດ ທີ່ ສປປ.ລາວ ຫລັງຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ເຂົ້າໄປ ໄ ກ່ ເ ກ່ ຍ ແລ້ວສາມີຈຶ່ງໃຈອ່ອນ ຍອມໃຫ້ກັບມາທີ່ບ້ານ ຈັງຫວັດຍະໂສທອນ. ສຳລັບວັນນີ້ເຈົ້າຫນ້າພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງມະນຸດຈັງຫວັດຫນອງຄາຍ ໄດ້ພາແມ່ ແລະ ເດັກໄປພັກທີ່ສູນພັກພິງຊົ່ວຄາວເພື່ອກວດຫາ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ແລະ ຈະນຳແມ່ ແລະ ເດັກກັບໄປຫາສາມີ ຫລືພໍ່ຂອງເດັກທີ່ຢູ່ຍະໂສທອນຕໍ່ໄປ.

Facebook Comments Box

Similar Posts