ນ້ຳຖ້ວມມີຄົນຍັງຕິດຄາອຸໂມງທາງລົດໄຟໃຕ້ດິນ

ວັນທີ 20/7/2021 ຕອນຄ້າຍແລງ ພາຍຸຝົນຕົກໜັກ ຖ້ວມຫຼາຍເຂດ ຂອງ ເມືອງເຈີ້ງໂຈວ, ມົນທົນ ເຫີນານ, ສປ ຈີນ. ໃນເວລາ 17.00 – 20.30 ມີຄົນຍັງຕິດຄາ ອຸໂມງ ທາງລົດໄຟໃຕ້ດິນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຈີນ ຕ້ອງໄດ້ເລັ່ງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ.