ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອູ1 ປ່ອຍນໍ້າອອກຈາກເຂື່ອນ

ແຈ້ງເຕືອນລະດັບສີຟ້າ ເຖິງຄະນະປົກຄອງເມືອງປາກອູ ແຂວງຫລວງພະບາງ, ປະຊາຊົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ລຸ່ມ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳອູ1 ວັນທີ 23/7/2021 ເຊິ່ງຈະເລີ່ມປ່ອຍນໍ້າອອກຈາກເຂື່ອນໃນມື້ນນີ້ຂໍໃຫ້ມີສະຕິລະມັດລະວັງ.