ວັດໜອງພະຍາ ຍັ ງ ບໍ່ ຈົ ບ ຫຼ້າສຸດ ໄ ລ່ ເຈົ້າອະທິການອອກຈາກວັດ

ວັນທີ​ 21​ ກໍລະກົດ​ 2021​ ຜ່ານມານີ້​ ທີ່ວັດໜອງພະຍາ ເມືອງໄຊທານີ​ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​ ໄດ້ມີການ ເ ຕົ້ າ ໂ ຮ ມ ກັ ນ ຂອງນາຍບ້ານ,​ ອພສ​ ເມືອງ​ ເລື່ອງການ ປົ ດ ຕຳ ແ ໜ່ ງ ເຈົ້າອະທິການວັດໃຫຍ່ໜອງພະຍາ ໃຫ້ພົ້ນຈາກຄວາມເປັນເຈົ້າອະທິການ ແລະ​ ຍ້າຍອອກຈາກວັດ ພ້ອມພະສົງສາມະເນນທີ່ບໍ່ມີໜັງສື ຢັ້ ງ ຢື ນ ການພັກເຊົາຈາກບ້ານ. ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງ​ ອພສ​ ເມືອງໄຊທານີ​ເລກທີ​ 222/ອພສ. ຊທນ​ ລົງວັນທີ​ 20​ ກໍລະກົດ​ 2021​ ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

Facebook Comments Box

Similar Posts