ແຂວງຈໍາປາສັກອອກແຈ້ງການດ່ວນກ່ຽວກັບໂຄວິດ19

ວັນທີ 22/7/2021 ຫ້ອງວ່າການແຂວງຈໍາປາສັກ ອອກແຈ້ງການດ່ວນ ເຖິງຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແລະ ເຈົ້ານະຄອນປາກເຊ ເລື່ອງ: ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມທະວີລາຍງານສະພາບການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ 19

ແລະ ປະຕິບັດມາດຕະການເຂັ້ມງວດໃນການປ້ອງກັນ -​ ຄວບຄຸມ ການ ລ ະ ບ າ ດ ໃນເຂດພື້ນທີ່ສີແດງ ແລະ ເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງພາຍໃນ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ນະຄອນປາກເຊ. ລາຍລະອຽດຕາມແຈ້ງການດ້ານລຸ່ມ.