ມີ 7 ຄົນລັກເຂົ້າໄປຂຸດຄຳສຸດທ້າຍຖືກດີນທັບຖົມ ຕ າ ຍ ຄາໃນຖ້ຳ

ດິນຍຸບທັບປະຊາຊົນລັກຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄໍາ ແລະ ບໍ່ສາມາດຂຸດຄົ້ນເອົາຜູ້ ເ ຄ າ ະ ຮ້ າ ຍ ອອກມາໄດ້ ໃນວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2021, ໄດ້ເກີດເຫດດິນຍຸບທັບປະຊາຊົນຈໍານວນ 7 ຄົນ ທີ່ລັກລອບຂູດຄົ້ນແຮ່ຄໍາ ຢູ່ພູສູງເຂດບ້ານແລທອງ ເມືອງພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະເມີນແລ້ວແມ່ນບໍ່ສາມາດຂຸດຄົ້ນຜູ້ທີ່ ຖື ກ ເ ຄ າ ະ ຮ້ າ ຍ ຂຶ້ນຈາກດິນຍຸຸບໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າສະຖານທີ່ເກີດເຫດເປັນພູສູງ ດິນຍຸບໂຕເປັນບໍລິເວນກວ້າງ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດ ອຸ ບັ ດ ເ ຫ ດ ຊໍ້າ.

ທ່ານ ສີວອນ ບຸດດາຈັນ ກໍາມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2021 ໂດຍມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມວ່າ: ໃນວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2021, ເວລາປະມານ 14:00 ໂມງ ໄດ້ຮັບການລາຍງານເກີດເຫດດິນຍຸບທັບປະຊາຊົນ. ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ,

ຄະນະພັກອໍານາດການປົກຄອງຂອງເມືອງພູກູດໄດ້ຈັດກອງປະ ຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ການນໍາຂອງເມືອງສົມທົບກັບຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອໍານາດກການປົກຄອງບ້ານລົງກວດກາສະຖານທີ່ຕົວຈິງເຫັນວ່າ ມີມູນຄວາມຈິງ. ຜ່ານການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຕົວຈິງເຫັນວ່າ ຜູ້ ຖື ກ ເ ຄ າ ະ ຮ້ າ ຍ ໃນຄັ້ງນີ້ມີຈໍານວນ 7 ຄົນ ຍິງ 1 ຄົນ ທັງໝົດແມ່ນພົນລະເມືອງຂອງເມືອງພູກູດ ຄື: ປະຊາຊົນບ້ານໂຈຍ 5 ຄົນ, ບ້ານບົງ 1 ຄົນ, ບ້ານເມືອງເສັງ 1 ຄົນ.

ຕໍ່ກັນສະ ພາບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ຈິດໃຈທາງຄອບຄົວຂອງ ຜູ້ ຖື ກ ເ ຄ າ ະ ຮ້ າ ຍ ສະເຫນີຢາກຄົ້ນຫາຜູ້ທີ່ສູນຫາຍອອກມາ ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ການນໍາເມືອງພວກເຮົາໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຫຼາຍຄັ້ງຢ່າງກົງໄປກົງມາພ້ອມທັງໄດ້ຂໍທິດຊີ້ ນໍາຈາກການນໍາຂັ້ນແຂວງ ແລະ ບັນດາພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງກໍໄດ້ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍໄດ້ລົງມາສົມທົບກັບເມືອງ ເພື່ອພ້ອມກັນປະເມີນສະພາບການຕົວຈິງຄາດວ່າ

ຜູ້ທີ່ ຖື ກ ເ ຄ າ ະ ຮ້ າ ຍ ຈະບໍ່ສາມາດຂຸດຄົ້ນອອກມາໄດ້ ເນື່ອງຈາກວ່າ ສະພາບຂອງພື້ນທີ່ເປັນພື້ນສູງ ແລະ ດິນຍຸບໂຕເປັນບໍລິເວນກວ້າງ ມີ ຄ ວ າ ມ ສ່ ຽ ງ ສູງທີ່ ຈະເກີດ ອຸ ບັ ດ ຕິ ເ ຫ ດ ຂຶ້ນຕື່ມອີກ ແລະ ຈະມີ ຜົ ນ ກ ະ ທົ ບ ຕໍ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃກ້ບ່ອນທໍາການຜະລິດຂອງພໍ່-ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຈະສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບຢູ່ໃນສັງຄົມ.

ບັນຫາ ລັ ກ ລ ອ ບ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄໍາ, ເຊິ່ງກໍເປັນປະກົດ ການໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ແລະ ແກ່ຍາວມາດົນນານພໍສົມຄວນແລ້ວ ຕໍ່ກັບບັນຫານີ້ ຄະນະພັກອໍານາດການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ເມືອງພູກູດ ພວກເຮົາກໍໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່ໃນແກ້ໄຂບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກງານສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດ

ແລະ ເ ຜີ ຍ ແ ຜ່ ຜົ ນ ຮ້ າ ຍ ຂອງການຄຸດຄົ້ນແຮ່ຄໍາ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບແບບ ພ້ອມທັງເອົາ ໃຈໃສ່ຕິດຕາມກວດກາ ເມື່ອພົບເຫັນບຸກຄົນທີ່ ລັ ກ ລ ອ ບ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄໍາກໍ່ໄດ້ນໍາເອົາມາແກ້ໄຂຕາມຂະ ບວນການທາງດ້ານກົດໝາຍ

ພ້ອມທັງຕິດຕາມບັນດາກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ເພື່ອວາງແຜນການແກ້ ໄຂຢ່າງເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ຍ້ອນຄວາມຢາກໄດ້ຂອງປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ມີແນວຄິດຢາກ ໄດ້ຈົນລືມຄໍານຶງເຖິງບັນຫາທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ພ້ອມທັງຮຽກຂ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນ ຢຸ ດ ເ ຊົ າ ລັ ກ ລ ອ ບ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ຄໍາ.