ປະຊາຊົນຮ້ອງຂໍໃຫ້ ຂັ້ ນ ເ ທີ ງ ຊ່ວຍມີ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ບາງກຸ່ມເກັບຄ່າຜ່ານທາງແພງໂພດ

ທ້າຍເດືອນ ສີງຫາ 2021 ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປັນຄວາມຈິງບໍ?? ສະເຫນີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກວດສອບແນ່?? ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ “ມີການເກັບຄ່າຜ່ານທາງ ດ່ານນາຈາຫຼີດ ນະຄອນໄກສອນ ສະຫວັນນະເຂດ 100,000-300,000 ກີບຕໍ່ຄັນລົດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນລົດຂົນສົ່ງທີ່ມີເອກກະສານຄົບຖ້ວນຈາກສະເພາະກິດ ມີໃບ ສັ ກ ຢ າ ວັກຊີນ ໂ ຄ ວິ ດ

ລົດສົ່ງສະບຽງອາຫານ ລົດຂົນສົ່ງເຄື່ອງໃຊ້ຈໍາເປັນ ທີ່ແລ່ນຜ່ານເສັ້ນດັ່ງກ່າວແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເສຍຄ່າຜ່ານທາງ ໂດຍບໍ່ມີເຫດຜົນ ຫຼັງຈາກມີຄໍາສັ່ງຈາກ ທ່ານປະສົງສິນ ຈະເລີນສຸກ ເຈົ້ານະຄອນ ໄກສອນ ພົມວິການ ໃຫ້ປິດການສັນຈອນເສັ້ນດັງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ຕ່າງເມືອງທີ່ຕ້ອງໄດ້ອາໃສອາຫານການກິນຢາຮັກສາໂຣກ ລະເຄື່ອງໃຊ້ຈໍາເປັນຈາກພາຍໃນເມືອງມີຄວາມ ຍ າ ກ ລໍ າ ບ າ ກ

ໂດຍບໍລິສັດຂົນສົ່ງບໍ່ສາມາດເດີນທາງໄດ້ຈາກສະພາບການຮຽກເກັບຄ່າຜ່ານທາງ ໃນດ່ານ ນາຈາຫຼີດ 100,000-300,000 ກີບຕໍ່ຄັນຕໍ່ທ້ຽວ ສຽງສະທ້ອນຈາກບັນດາອ້າຍນ້ອງທີ່ຂົນສົ່ງເຄື່ອງຂອງໄປຕ່າງເມືອງ ຢາກໃຫ້ເຈົ້ານະຄອນໄກສອນ ໄດ້ທົບທວນຄໍາສັ່ງການປິດກັ້ນດ່ານແລະກວດກາການເສຍເງິນຜ່ານທາງ ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຂອງຈຸດ ສ ະ ກັ ດ ກັ້ ນ ຢາກໃຫ້ທ່ານໄດ້

ໃຫ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກແກ່ຜູ້ຂົນສົ່ງ ອາຫານການກິນ ຢາຮັກສາໂຣກ ເຄືອງໃຊ້ຈໍາເປັນໄປພື້ນທີ່ຫ່າງໄກໂດຍອາໃສບໍລິສັດຂົນສົ່ງຕ່າງໆໃນສະພາວະ ຫ ຍຸ້ ງ ຍ າ ກ ຊ່ວງ ໂ ຄ ວິ ດ ນິ້ ໃຫ້ສອດຄ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ຈຶ່ງຢາກໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍຊີ້ແນະທິດຊີ້ນໍາກັບເຈົ້າຫນ້າທີ່ໃນດ່ານໃຫ້ຄວາມສະດວກແກ່ຜູ້ທີ່ນໍາສົ່ງເຄື່ອງກິນເຄືອງຢູ່ໄປໃຫ້ຄົນຕ່າງເມືອງ

ບໍ່ໃຫ້ມີການເກັບເງິນຄ່າຜ່ານທາງ ແລະເພີ່ມການອອກກົດລະບຽບໃຫ້ລະອຽດຂຶ້ນໂດຍອ້າງອິງເຖິງການສົ່ງອາຫານການກິນໃຫ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນບໍ່ໃຫ້ ປິ ດ ກັ້ ນ ສະກັດກັ້ນການຂົນສົ່ງຂອງສະບຽງອາຫານເຄືອງໃຊ້ຈໍາໃນສະພາວະ ຫ ຍຸ້ ງ ຍ າ ກ ນີ້