ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຈໍານວນໜຶ່ງ ບໍ່ ເ ປັ ນ ແບບຢ່າງຕໍ່ການ ປິ ດ ການເຂົ້າ-ອອກນະຄອນຫຼວງ

ຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ເພື່ອ ປ້ ອ ງ ກັ ນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​ ເປີດເຜີຍວັນທີ 22​ ກັນຍາ​ 2021​ ນີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ ປິດການເຂົ້າ-ອອກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນ ໄລຍະ 4 ວັນມານີ້, ນັບແຕ່ວັນທີ 19 ຫາ 22 ກັນຍາ 2021 ນີ້ໄດ້ພົບຂໍ້ ຫ ຍຸ້ ງ ຍ າ ກ ຕ່າງໆນານາ ໂດຍສະເພາະຍັງມີຫຼາຍຄົນຍັງອອກຈາກເຮືອນ ດ້ວຍຂໍ້ອ້າງຫຼາຍຮູບແບບ,

ນອກນັ້ນຍັງພົບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຈໍ າ ນວນໜຶ່ງບໍ່ເປັນແບບຢ່າງ ໃຊ້ທ່າທີ່ ບໍ່ ສຸ ພ າ ບ ຕໍ່ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ເວນຍາມ ຢູ່ຕາມຈຸດ ກ ວ ດ ກາຕ່າງໆ. ກ່ຽວກັບ ເ ຫ ດ ການດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ຮຽກຮ້ອງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຕ່າງໆໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນ ປິ ດ ການເຂົ້າ-ອອກ ນະຄອນຫຼວງ ນັບແຕ່ວັນທີ 19-30 ກັນຍາ 2021 ນີ້ດ້ວຍ ເ ພື່ ອ ເປັນ ເອກະພາບ ແລະ ບັນລຸຕາມ ຄ າ ດ ໝາຍທີ່ວາງໄວ້.