ຜູ້ ລ ະ ເ ມີ ດ ມາດຕະການ ໂ ຄ ວິ ດ ຈະ ຖື ກ ປັ ບ ໃ ໝ ຫຼາຍລ້ານກີບ

ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ເ ຕື ອ ນ ແລ້ວ ຢ່ າ ພາກັນກິນ ເ ຫຼົ້ າ ກິນ ເ ບ ຍ ຊຸມແຊວກັນຫຼາຍໄລຍະນີ້ທຸກຄົນແມ່ນມີຄວາມ ສ່ ຽ ງ ສູງທີ່ຈະ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ແຕ່ຈຳນວນໜຶ່ງຍັງມ່ວນໄດ້ມ່ວນດີ ບໍຈັກຊຸມ ເ ບ ຍ, ຊຸ ມ ແກງໜໍ່ໄມ້, ຊຸມຊິ້ນ ດ າ ດ ຕີ ໄ ກ່ ເອົາເງິນສາລະພັດຢ່າງ ທັງໝົດທຸກການຊຸມແມ່ນຖືວ່າ ຜິ ດ ຕໍ່ລະບຽບການ ແລະຄຳສັ່ງຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ຈິ່ງຕ້ອງມີການປັບໃໝ ເປັນການ ເ ຕື ອ ນ ສະຕິ ຜູ້ ຖື ກ ປັບກໍ່ຕ້ອງຍອມຮັບ ແລະຖືວ່າເປັນການຊື້ຄວາມ ດື້ ດ້ າ ນ ແລະປະກອບສ່ວນຊ່ວຍບ້ານເມືອງນໍ.

ຕະຫຼອດໄລຍະການ ລ ະ ບ າ ດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢູ່ໃນລາວ ໂດຍສະເພາະຢູ່ ນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ຄະນະສະເພາະກິດໄດ້ມີມາດຕະການ ເ ຂັ້ ມ ງ ວ ດ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ປະຕິບັດເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ, ຄຸມຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການ ລ ະ ບ າ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ເຊິ່ງ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ ເດັດ ຂ າ ດ ຢ່າງໜຶ່ງກໍຄືການປັບໃໝ ໃ ສ່ ໂ ທ ດ ຕໍ່ຜູ້ ລ ະ ເ ມີ ດ ໃນໄລຍະທຳອິດແມ່ນການສຶກສາ ອົ ບ ຮົ ມ ກ່າວ ເ ຕື ອ ນ, ແຕ່ກໍຍັງມີຜູ້ຝ່າຝືນຈຶ່ງໄດ້ມີການອອກ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ ປັບໃໝ ຕໍ່ຜູ້ ລ ະ ເ ມີ ດ

ຫຼື ໃຊ້ບໍລິການ 500.000-3.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ/ຄົນ ແລະ ເຈົ້າຂອງກິດຈະການທີ່ ລ ະ ເ ມີ ດ 5.000.000 -10.000.000 ກີບ/ຄັ້ງ/ຄົນ. ພາຍຫຼັງອອກ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ ປັບໃໝມາກໍໄດ້ມີການນຳສະເໜີຂ່າວການປະຕິບັດຂອງ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຢ່າງຈິງຈັງໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ.ແນ່ນອນ, ເມື່ອມີ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ ປັບໃໝອອກມາສັງຄົມຈຶ່ງສົນໃຈຢາກຮູ້ຕື່ມເງິນທີ່ ປັ ບ ໃ ໝ ຕໍ່ຜູ້ ລ ະ ເ ມີ ດ ນັ້ນເອົາໄປໃຊ້ຈ່າຍຄືແນວໃດ? ແລະ ຜູ້ ລ ະ ເ ມີ ດ ນັ້ນເຮັດແນວໃດຕໍ່ ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ.

ຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້, ທ່ານ ພັນໂທ ແສງທອງ ເກື້ອບຸນລໍ້າຮອງຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ນວ ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ໂທລະພາບນະຄອນຫລວງວັນທີ 10 ກັນຍາ 2021 ນີ້ວ່າ: ເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການປັບໃໝ ແມ່ນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກ ງານ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ຄວາມສະຫງົບ 60% ຂອງເງິນທີ່ໄດ້ມາຈ່າຍຄ່າອຸປະກອນຮັບໃຊ້ວຽກງານ, ລວມທັງຄ່າຢູ່ຄ່າກິນຂອງອ້າຍນ້ອງຜູ້ເຮັດວຽກ ແລະ 40% ແມ່ນມອບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດ. ສຳລັບຜູ້ທີ່ ຖື ກ ປັ ບ ໃ ໝ ແລະ ລ ະ ເ ມີ ດ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ

ນັ້ນຈະ ຖື ກ ນຳໄປ ກັ ກ ບໍລິເວນ 14 ວັນ ໂດຍໃຫ້ຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເອງທັງໝົດ, ຖ້າຫາກ ກັ ກ ບໍລິເວນໃນສະຖານທີ່ຜູ້ໃຫ້ອຳນວຍຄວາມສະ ດວກໃນການ ຊຸ ມ ແ ຊ ວ ແມ່ນໃຫ້ຜູ້ເຈົ້າຂອງສະຖານທີ່ ຫຼື ເຈົ້າຂອງ ກິ ດ ຈະ ການຈ່າຍທັງໝົດ ແລະ ຫາກເກັບຕົວຢ່າງແລ້ວມີ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ກໍຈະ ຖື ກ ດຳເນີນ ຄ ະ ດີ ໃນຂໍ້ຫາ ແ ພ່ ເ ຊື້ ອ ພະຍາດ ຮ້ າ ຍ ແ ຮ ງ ໃສ່ຜູ້ອື່ນໂດຍເຈຕະນາ.

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານຍັງເນັ້ນຕື່ມວ່າ ຫາກພົບເຫັນການ ລ ະ ເ ມີ ດ ມ າ ດ ຕະການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຈ້ງການ ສນຍ ແລະ ຄຳສັ່ງເຈົ້າ ແມ່ນຈະໃຊ້ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ ປັ ບ ໃ ໝ ແລະ ດຳເນີນ ຄ ະ ດີ ໂດຍຂ້າມຂັ້ນຕອນການກ່າວ ເ ຕື ອ ນ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ ເພາະວ່າທຸກຄົນຊາບກັນດີຢູ່ແລ້ວ.