ສັ ດ ຕູ ພື ດ ເຂົ້າ ທ ຳ ລ າ ຍ ເຂົ້າໃນນາຊາວບ້ານ

ວັນທີ​ 22​ ກັນຍາ​ 2021​ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ​ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສົມທົບກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ລົງພົ່ນຢາ ຂ້ າ ສັ ດ ຕູ ພື ດ ໃຫ້ຊາວນາທີ່ໄດ້ຜົນ ກ ະ ທົ ບ ຈາກເພ້ຍຈັກຈັ່ນ ທ ຳ ລ າ ຍ ເຂົ້ານາ ທ່ານ ໄມ່ອ່ອນ ແກ້ວວົງເພັດ ຊາວນາບ້ານໃໝ່ພູຄາກ່າວວ່າ: ພາຍຫຼັງທີ່ປັກດຳນາສຳເລັດໄດ້ປະມານເດືອນປາຍ ສັງເກດເຫັນວ່າມີຈຸດແດງໆຢູ່ຕາມບໍລິເວນໃບເຂົ້າ ແລະ ຄິດວ່າມັນອາດຈະບໍ່ມີຜົນ ກ ະ ທົ ບ ຫຍັງ ພໍມາຮອດຊ່ວງທີ່ເຂົ້າ ກ ຳ ລັງມານກຽມຈະຖອດຮວງ ພັດສັງເກດເຫັນວ່າໃບເຂົ້າ ແລະ ຕົ້ນເຂົ້າເປັນສີແດງຫຼາຍຂຶ້ນ ການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ກໍ່ບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ບາງບ່ອນຕົ້ນເຂົ້າກໍ່ເປັນສີເຫຼືອງ, ບາງບ່ອນເປັນສີແດງ ພ້ອມທັງ ແມງໄມ້ຕົວນ້ອຍໆສີຂຽວຄ້າຍຄືແມງຈັກຈັ່ນຈັບຢູ່ຕົ້ນ ແລະ ໃບເຂົ້າເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຈຶ່ງຟ້າວແຈ້ງນາຍບ້ານ ເພື່ອປະສານຫາຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງລົງໄປ ກ ວ ດ ກາ.​

ຕໍ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ໄດ້ສົມທົບກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າ ໄມ້ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ບ້ານເປົ້າໝາຍລົງ ກ ວ ດ ກາສະພາບຕົວຈິງຢ່າງຮີບດ່ວນ ພົບວ່າມີການເກີດ ສັ ດ ຕູ ພື ດ ( ປະ ເ ພ ດ ເພ້ຍຈັກຈັ່ນສີນ້ຳຕານ ) ລ ະ ບ າ ດ ໄດ້ ທ ຳ ລ າ ຍ ເຂົ້ານາປະຊາຊົນຫຼາຍເຂດທົ່ວ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ​ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຢູ່ ບ້ານປາກງາວ, ດອນຄູນ, ນ້ຳແສນ ກຸ່ມ ບ້ານປາກງາວ, ບ້ານໃໝ່ພູຄາ, ທົ່ງແສງຈັນ ກຸ່ມ ບ້ານທົ່ງແສງຈັນ, ບ້ານນ້ຳຈ້າງ ກຸ່ມ ບ້ານໂພນທອງ, ບ້ານນ້ຳປູ, ນ້ຳມ້າ, ຫ້ວຍດິນຈີ່ ກຸ່ມ ບ້ານນ້ຳມ້າ ແລະ ກຸ່ມອື່ນໆ​ ຈຶ່ງໄດ້ນຳເອົາພະນັກງານວິຊາການຂອງແຂວງ, ເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນເຄື່ອງຈັກພົ່ນຢາ, ຢ າ ຂ້ າ ສັ ດ ຕູ ພື ດ ລົງສົມທົບກັບຊາວນາ ພົ່ນຢາ ປ າ ບ ປ າ ມ ຢ່າງເປັນຂະບວນໂດຍມີຄະນະຮັບ ຜິ ດ ຊອບ ແນະນຳວິທີການ, ຂັ້ນຕອນ ແລະ ນຳພາຊາວນາພ່ົນຢາຢ່າງລະອຽດ.​

ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ມີເນື້ອທີ່ນາ ຖຶ ກ ຜົນ ກ ະ ທົ ບ ແລ້ວຈຳນວນ 295,97 ເຮັກຕາ ແລະ ໄດ້ຮັບການພົ່ນຢາ ທ ຳ ລ າ ຍ ສັ ດ ຕູ ພື ດ ດັ່ງກ່າວແລ້ວ. ທ່ານ ອານຸສັກ ສີລິວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຜນສືບຕໍ່ການດຳເນີນການແກ້ໄຂບັນຫາເພ້ຍຈັກຈັ່ນ ລ ະ ບ າ ດ ຢູ່ພາຍໃນ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ຈະເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ ຕິ ດ ຕ າ ມ ເຝົ້າ ລ ະ ວັ ງ ການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ສັ ດ ຕູ ພື ດ ດັ່ງກ່າວຢ່າງໃກ້ສິດ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ ປ າ ບ ປ າ ມ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເ ນັ້ ນ ໜັັ ກ ໃຫ້ພະນັກງານກະສິກຳປະຈຳແຕ່ລະກຸ່ມບ້ານ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ປະສານສົມທົບກັບອົງການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ຊາວນາເຄື່ອນໄຫວ ຕິ ດ ຕ າ ມ ການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງເພ້ຍຈັກຈັ່ນ ພ້ອມທັງລາຍງານຫ້ອງການກະສິ ກ ຳ ເມືອງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ຈົນກວ່າສະພາບການ ລ ະ ບ າ ດ ຈະໝົດໄປ.

Facebook Comments Box

Similar Posts