ອັ ບ ເ ດ ດ 6 ຈຸດ ກ ວ ດ ຫາ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ອັ ບ ເ ດ ດ ຈຸດ ກ ວ ດ ຫາ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປະຈໍາວັນທີ 22/9/2021 ມີທັງໝົດ 6 ຈຸດ ເປີດ ຈັນ-ທິດ ແຕ່ເວລາ 9:00-12:00, ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງມີລົດ ກ ວ ດ ເຄື່ອນທີ່ ນໍາຕື່ມອີກ.

Facebook Comments Box

Similar Posts