ສປປ​ ລາວ​ ຕິ ດ​ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ​ມື້ ນີ້​ +694 ຄົນ

​ມື້ ນີ້​ ສປປ​ ລາວ​ ຕິ ດ​ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ​ສູງ​ເປັນ​ສະຖິຕິໃຫມ່​ +694 ຄົນ.​ ຕິ ດ ໃນຊຸມຊົນ​ 563 ຄົນ​ ຫຼາຍກວ່າໝູ່ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ​ 563​ ຄົນ​ ເຊິ່ງ​ 90% ແມ່ນເປັນຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຈາກໂຮງງານຕ່າງໆ. ລາຍລະອຽດ​ລຸ່ມນີ້​